Amsterdam,
22
september
2022
|
08:50
Europe/Amsterdam

‘Betere samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen door IP-LIN’

Intramurale zorg

Verpleegkundigen, verzorgenden en ouderenadviseurs weten elkaar beter te vinden en werken makkelijker samen. Hierdoor krijgen cliënten sneller de juiste zorg en ondersteuning. Dit is een van de belangrijkste eindresultaten van het onderzoeksproject ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk (IP-LIN)’.

IP-LIN leverde recent de eindresultaten op in het genoemde onderzoek. Het IP-LIN is een leergemeenschap in Amstelveen, waarin studenten vanuit Hogeschool Inholland en ROC TOP, professionals vanuit thuiszorginstellingen van St. Bentano, Zonnehuisgroep Amstelland en Participe in Amstelveen, en docenten van zorg en welzijn samen leren en innoveren.

Doel van IP-LIN
Doel van het IP-LIN was meer verbinding en afstemming te creëren tussen verzorgenden en verpleegkundigen (in opleiding) en sociaal werkers (in opleiding) zoals de wmo-consulent, welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. En om op die manier mogelijk betere (integrale) zorg- en ondersteuning te bieden aan thuiswonende en kwetsbare ouderen in de regio Amstelveen. Daarnaast was het doel om zo meer ervaring op te doen in het interprofessioneel samenwerken en bekijken welke resultaten dit kan opleveren.

Elkaar leren kennen leidt tot betere samenwerking en zorg
De resultaten van het IP-LIN zijn positief. Hoewel er best nog wel wat te leren valt, kan door meer verbinding tussen zorg en welzijn meer integrale zorg en ondersteuning worden geboden. Kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio Amstelveen profiteren hiervan. 

“Doordat de verpleegkundigen, verzorgenden en ouderenadviseurs elkaar beter hebben leren kennen, werken ze makkelijker samen, waardoor de client sneller de juiste zorg- en ondersteuning krijgt. Ook heeft het project de blik verbreed van studenten en professionals. Ze hebben meer inzicht gekregen in wat de andere beroepsgroep doet. Het onderzoek heeft daarmee impact voor de thuiswonende ouderen en op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals”, aldus Petra Boersma, onderzoeker bij het lectoraat Gezondheid & Welzijn van kwetsbare ouderen. Natuurlijk waren er ook belemmeringen, zoals het verloop onder het personeel. Verder was het lastig dat een gezamenlijk (digitaal) clientdossier ontbrak. Ondanks deze belemmeringen is toch besloten om door te gaan met LIN in Amstelveen. 

Meer weten over de onderzoeksresultaten?
Meer over het onderzoek, vind je in het eindrapport.