Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

Onderzoekslijn
Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen
Duur
januari 2019 t/m december 2020
Locatie
Diverse locaties
Contact
Robbert Gobbens

Het doel van het project het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

Het doel van dit project is om met de professionals, docenten en studenten van het zorg- en sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg en ondersteuning te leveren aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. 

In dit interprofessionele LIN staat reflecteren, het leren van elkaars taal en cultuur en het leren over de grenzen van het eigen vakgebied heen centraal.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In 2015 zijn de eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's) opgezet; krachtige leeromgevingen waarin studenten en professionals de zorg voor cliënten  via een proces van werken, leren, onderzoeken en innoveren naar een hoger plan tillen. Het onderzoeksproject Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk gaat nog een stap verder. De intentie is om binnen twee jaar twee interprofessionele LIN's op te richten waarin studenten en docenten Verpleegkunde en Social Work, uit zowel het mbo als hbo, samenwerken met professionals van het zorg- en het sociale domein. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Van ouderen wordt steeds vaker verlangd dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen.  Het is van belang dat professionals van het sociaal domein en de wijkverpleging met elkaar samenwerken en de zorg en ondersteuning afstemmen, zodat de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan ouderen thuis goed is. 

Wat is de invloed op het onderwijs?

In een interprofessioneel Leer- en InnovatieNetwerk gaan de deelnemers op zoek naar verbinding en samenwerking, om kwalitatief goede integrale zorg op maat voor kwetsbare zelfstandig wonende ouderen te leveren. Zo leren studenten (en professionals) over de grenzen van hun eigen vak te kijken en elkaar te versterken.

"Pas als je van elkaar weet wat je doet en elkaars taal spreekt, kun je gezamenlijk op zoek naar oplossingen."

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

 
Je kunt contact opnemen met Robbert Gobbens.
Telefoon
06 211 155 78