19
september
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Chief Happiness Officers helpen overal werkgeluk te verspreiden

Groep aanwezige CHO na de certificering met Erwin Klappe

Hoe zorg je dat jij en jouw collega’s met energie en plezier blijven werken? De kersverse Chief Happiness Officers die recent hun certificaat kregen, weten zeker dat de training die ze volgden dit helpt om meer werkgeluk te bereiken.

Het woord ‘werkgeluk’ wordt binnen Inholland nog niet op grote schaal gebruikt. Maar sinds de masterclass die arbeids- en organisatiepsycholoog Erwin Klappe vorig jaar gaf tijdens een Vitaliteitsmiddag, zingt het begrip rond. Dat is mede te danken aan de diverse groep collega’s die aan de slag ging met de opleiding Chief Happiness Officer (CHO). Met hun kennis over de theorie en praktische toepasbaarheid van werkgeluk staan zij aan het begin van een grotere focus op dat onderwerp binnen Inholland. Op 1 september kregen de deelnemers hun certificaat. Dat laat zien dat ze nu ‘werkgelukdeskundigen’ zijn – op persoonlijk vlak, maar straks ook voor anderen.

Inzicht in oplossingen 
Uitgangspunt is dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkgeluk. “Nu ligt de nadruk te vaak nog op werkdruk en verzuim”, zegt Klappe. “Met deze nieuwe beweging werken we tijdig aan motivatie, energie en werkgeluk. Chief Happiness Officers gaan op een preventieve manier in gesprek met collega’s over hoe zij hun werk ervaren en – heel belangrijk – wat zij nodig hebben.” 
Die laatste vraag is cruciaal, zegt hij, want leidt tot (zelf)inzicht in oplossingen. “Daarvoor reiken we tools aan. Daarbij leren collega’s van elkaar. Docenten die ons trainingsprogramma volgen, weten hoe ze zichzelf richting meer werkgeluk kunnen sturen. Hun eigen ervaring maakt hun verhaal richting collega’s krachtiger”, zegt Klappe. 

Uitreiking certificering CHO Masja Webb

Rol leidinggevenden 
Tijdens de certificeringsbijeenkomst blijkt dat Klappe niet de enige is die denkt dat er een grote rol is weggelegd voor leidinggevenden in het thema werkgeluk. Beleidsadviseur en HMR-lid Niels Oost: “Als Hogeschool Medezeggenschapsraad juichen we alle goede initiatieven rond werkgeluk toe, maar willen we ook dat die zichtbaarder en makkelijk vindbaar worden voor collega’s die werkdruk ervaren, met name docenten. Op dat vlak hangt veel af van teamleiders; soms hebben die al voldoende aandacht voor werkdruk en werkgeluk, soms ook niet.” 

Aanstekelijk werkplezier 
Ook Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur, was aanwezig bij de certificering. Ze deed mee aan het eerste deel van de bijeenkomst, waarin de aanwezigen samen brainstormden over de gewenste situatie over drie jaar, obstakels op de weg daarheen en mogelijke oplossingen. “Ik weet zeker dat deze eerste lichting CHO’s het begin is van een steeds uitdijende olievlek. Want wie wil er nou niet meer werkgeluk ervaren?”, vraagt zij retorisch. “Ik heb er alle vertrouwen in dat deze groep actief doorgaat in een netwerk. Daarin inspireren ze elkaar en wisselen ze ideeën uit over wat er nodig is om werkgeluk te verspreiden. Daarin moet het netwerk gefaciliteerd worden.” Van den Berg is het met de andere aanwezigen eens dat het geweldig zou zijn als ons werkplezier aanstekelijk werkt op studenten. “Dan straalt Inholland uit dat als je in het hbo wilt werken of studeren, je bij ons moet zijn!” 

Certificering CHO Masja Webb

Persoonlijke kwaliteiten 
Als één van de Chief Happiness Officer staat senior HRM-beleidsadviseur Masja Webb te trappelen om het geleerde verder met de organisatie te delen. Wat zij het mooiste inzicht vond tijdens de cursus, waarin allerlei tools en wetenschappelijke modellen de revue passeerden? “Dat het uiteindelijk draait om je persoonlijkheid en je persoonlijke ontwikkeling. Zodra je je bewust bent van de kwaliteiten van jezelf en anderen, kun je die inzetten in diverse werksituaties. Op die manier kom je sneller tot een oplossing. Zo bezien gaat werkgeluk over veerkracht. ‘Wat heb je nodig?’ is daarbij de terugkerende vraag.” Webb weet dat het voor leidinggevenden best lastig kan zijn om het gesprek over werkgeluk te starten. “Daarom pleit ook ik ervoor om de leidinggevende daarin te trainen. Een werkgeluk-enquête kan daarbij ondersteunend zijn en kan het startpunt zijn om in gesprek te gaan. Binnen mijn eigen domein heb ik dit gedaan met docent en CHO Marleen Verstege. Net als alle andere CHO’s adviseer ik het onderwerp werkgeluk terug te laten keren tijdens team-, studie- en domeindagen en te borgen in de InGesprek-cyclus.” 

Wil jij ook als individu of met je team aan de slag met werkgeluk? Stuur dan een verzoek naar werkgeluk@inholland.nl
 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.