22
september
2023
|
11:36
Europe/Amsterdam

De laatste ontwikkelfase van de Inholland pabo

Beste collega’s,
Met een flinke sprint is de laatste ontwikkelfase van de Inholland pabo, de nieuwe lerarenopleiding (voorheen NLA), gestart! Op 7 september vond de eerste ontwikkeldag van de derde fase plaats waar zo’n 50 collega’s van de hogeschool en uit de praktijk in teams aan de slag gingen in een ware pressure cooker.  

Wat ontwikkelen ze precies en hoe?
Dit studiejaar ontwikkelen we de eerste 2 fases van de nieuwe opleiding. Deze fases bevatten 5 onderwijseenheden. De ontwikkeling gebeurt in 3 cycli met 10 ontwikkeldagen. De opbouw van de cycli is van macro naar micro. Het vertrekpunt zijn natuurlijk het fundament en alle bouwstenen die de voorgaande jaren zijn uitgewerkt, zoals de beroepstaken en leidende praktijkvraagstukken. De eerste ontwikkeldag had tot doel: Het in kaart brengen van de taakanalyse en het formuleren van leervragen voor de betreffende onderwijseenheden.

laatste ontwikkelfase van De Inholland pabo

Wie zijn betrokken?
Elke onderwijseenheid heeft een eigen ontwerpteam. Apetrots zijn we dat in ieder team 2 praktijkcollega’s deelnemen én dat op 5 van de 10 ontwikkeldagen ook studenten meedoen. Benieuwd wie in de ontwerpteams zitten? Kijk hier. De collega’s van de pabo op jouw eigen locatie en schoolbestuur zijn ambassadeurs voor de nieuwe opleiding. Heb je vragen of opmerkingen, spreek ze dan vooral aan.

De ontwerpteams worden inhoudelijk en procesmatig begeleid door het curriculumteam en procesteam. Daarnaast zijn er een aantal satellietteams die voorbereidend werk verrichten. Bijvoorbeeld voor de nieuwe profilering in de derde opleidingsfase, een nieuwe brede intake en hoe we het onderwijs gaan organiseren. Ook zijn er dit jaar weer proeftuinen, omdat we onderdelen van de nieuwe opleiding in het echt willen testen. Daarover een volgende keer meer.
Je leest hier meer over alle teams en deelnemers. 

Hoe word jij betrokken?

Op verschillende manieren:

  • Feedrondes (voor feedback, feedforward en feedup): tijdens iedere ontwikkelcyclus is er een feedronde. Daar worden de resultaten van de voorgaande ontwikkeldag met gerichte vragen aan een heleboel partijen voorgelegd. Onder andere alle expertisegroepen, de praktijk via Samen Opleiden, studenten, alle commissies, teamleiders en lectoraten. Iedereen krijgt de mogelijkheid mee te denken over de tussentijdse opbrengsten van de ontwerpteams
  •  Studiedagen: Tijdens de studiedagen krijg je de opbrengsten van de verschillende ontwerpcycli te zien. Daarnaast wordt je uitgenodigd mee te denken over de tussentijdse resultaten van de satellietteams en proeftuinen.
     

Hoe word jij voorbereid op de nieuwe opleiding? 
Vorig jaar is de professionalisering van jou als lerarenopleider nieuwe stijl ingezet. Zo leerde je tijdens de studiedagen al meer over het waarom en hoe van programmatisch toetsen. Leidraad voor jouw professionalisering dit studiejaar zijn de 4 rollen van de lerarenopleider en de thema’s die vanuit de Inholland pabo bekeken, belangrijk zijn voor de nieuwe lerarenopleider (van de hogeschool en uit de praktijk). In onderstaande afbeelding zie je deze samengevat. Zowel tijdens de studiedagen, de professionaliseringsfestivals als de teamdagen op je eigen pabolocatie werk je aan jouw eigen ont-wikkeling, zodat je volgend studiejaar met een goed gevoel van start kunt gaan. Heb je je al aangemeld voor het eerstvolgende professionaliseringsfestival? Doe het alsnog via deze link.

Met de hartelijke groeten,

Curriculum- & procesteam 

leren en ontwikkelen lerarenopleiders