22
september
2022
|
15:26
Europe/Amsterdam

De student als partner

Rutger Kappe - lector Studentsucces en onderwijsbeleid

Rutger Kappe liggend

Mijn vergezicht is een hogeschool waarin studenten en docenten elkaar inspireren en samen optrekken. Dit simpele gegeven van wederkerige interesse lijkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt om een andere pedagogische relatie en over hoe we naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. Mooie voorbeelden die ik zie, zijn mentoren en studentencoaches die oprechte belangstelling tonen en daar tijd voor maken. Studenten waarderen die persoonlijke benadering en komen voor zulke gesprekken naar school. 

Bij de voorbereiding van de Inholland-conferentie Students as Partners hebben we studenten betrokken bij de voorbereidingssessies. Bij dit onderwerp is dat natuurlijke een logische aanpak. We vroegen ze input te leveren, mee te denken en te werken. Eenmaal (online) aan tafel ontstond er een prachtige uitwisseling van aansprekende ideeën. Dat vind ik mooi, zo’n setting waarin studenten, staf, docenten en werkveld volstrekt gelijkwaardig zijn. Ik merk dat we bij Inholland deze samenwerkingen steeds vaker organiseren en daar word ik erg blij van. 

Beter mét dan óver studenten praten 
Het serieus nemen van studenten betekent ook dat we ze betrekken bij onderwijszaken. En ze ook daarin echt zien als partner. Bij beslissingen die hen direct aan gaan, praten we beter mét ze dan óver ze. De creativiteit en innovatieve vermogens van jongeren is indrukwekkend. Vaak ontstaan er ideeën die we zelf niet hadden kunnen bedenken. Studentenwijzen ons op zaken vanuit hun perspectief. Samen maken wij elkaar beter. Concreet; het is in mijn ogen heel gewoon om aan het begin van een lessenreeks aan studenten te vragen wat zij van de lessen verwachten. Dan kun je nog richting geven. 

Engagement 
Gezien worden, met elkaar activiteiten ondernemen, academische binding met docenten én begrijpen waarom de lessen die je volgt belangrijk zijn; het zijn allemaal voorwaarden voor een stimulerende onderwijssfeer. Die zorgt ervoor dat studenten nieuwsgierig blijven en mee willen doen. In dit verband gebruik ik ook vaak het woord ‘engagement’, waarmee ik actieve verbondenheid bedoel. Jongeren beschikken daar van nature over en willen anderen helpen. Dat engagement blijven we aanwakkeren. Ook toekomstige werkgevers zien die betrokken actieve houding graag. 

Veerkracht 
Naast het vergoten en benutten van engagement is veerkracht cruciaal voor studentenwelzijn. Veerkrachtige studenten zijn in staat eigenaarschap te nemen over hun eigen studieloopbaan en leven en kunnen teleurstellingen verwerken. Dat lukt het best als in dat leven niet te veel stress is. Daar heeft de school ook een taak in. Wij zijn verantwoordelijk voor duidelijke informatie over deadlines, beoordelingscriteria en een studeerbaar lesrooster. Maar zodra die informatie duidelijk is, mogen we verwachten dat studenten zich eraan houden. Stress en deadlines zijn er straks ook in het werkende leven. 

Energiebronnen 
Niet alle stress kunnen we bij studenten wegnemen. Wat we wel kunnen is ze leren hoe ze hun eigen energiebronnen kunnen aanspreken. Dan gaat het om zaken als vriendschappen, relaties, sport of inspirerende ontmoetingen op school. Uit onderzoek is bekend dat het makkelijker is om je energiebronnen te versterken dan je stressoren aan te pakken. Dat geldt zeker voor stressoren waar je helemaal geen invloed op hebt, zoals corona, woningnood of het klimaatprobleem. 

Sticky Campus 
Het vergroten van het gevoel van verbondenheid met school en medestudenten heeft direct effect op het gevoel van welzijn en de studieprestaties. Inholland wil daarom studenten faciliteren om hun eigen krachten te ontdekken en te ontplooien. We zorgen voor laagdrempelige ondersteuning op het Student Succescentrum en organiseren ontmoetingsplaatsen waar studenten elkaar kunnen inspireren. Zoals de Sticky Campus, een plek op school die zo aantrekkelijk is dat studenten er lekker lang blijven hangen. Bij de inrichting zijn natuurlijk studenten actief betrokken. 
 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Mohammed Jâouna
12
April
2023
Inderdaad meer mét dan óver studenten praten. En mooi om te zien dat er meer ruimte komt/is voor persoonlijke ontwikkeling/leiderschap door de inzet van o.a. studentencoaches.