13
november
2023
|
14:37
Europe/Amsterdam

‘Docenten, neem deel aan ons praktijkgericht onderzoek’

Praktijkgericht onderzoek

Bij onze hogeschool zijn onderwijs en praktijkgericht onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn gelijkwaardige kerntaken. Zij versterken elkaar en met maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt houdt onderzoek ons onderwijs up-to-date. Om te zien ‘wie waarmee bezig is’ kwamen (associate-)lectoren van Hogeschool Inholland eind oktober bijeen. Ook ging het over de impact die we als hogeschool willen maken met praktijkgericht onderzoek.

“Mede dankzij praktijkgericht onderzoek zijn Inholland-studenten voorbereid op de uitdagingen van morgen”, zegt Marije Deutekom. Namens het college van bestuur was zij initiatiefnemer van de bijeenkomst. “Ook docenten profiteren als zij direct betrokken zijn bij praktijkgericht onderzoek. Het helpt hen om hun lessen beter te maken en zich verder te professionaliseren in hun vakgebied.”

Als onderwijs- én onderzoeksinstelling
Marije haalt het Strategisch Plan van onze hogeschool aan: “We willen bijdragen aan een vitale metropool. Daarbij zijn maatschappelijke vraagstukken ons vertrekpunt. Hierin willen we een kennispartner zijn in verbinding met het werkveld, een innovatiemotor voor de verschillende regio’s van de Inholland-locaties. Die rol kunnen we alleen vervullen als onderwijs- én onderzoeksinstelling. Onze lectoren, docent-onderzoekers, docenten en studenten werken, onderzoeken en leren met elkaar én het werkveld. Zo leren we vanuit de praktijk en werken we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Elkaar beter leren kennen
De lectoren geven richting aan ons praktijkgericht onderzoek. Op 30 oktober kwamen zij bijeen. “Het idee is om elkaar beter te leren kennen en nog beter te zien wie waarmee bezig is”, zegt Marije. “Zo stappen we sneller naar elkaar toe voor de domeinoverstijgende vraagstukken die we gezamenlijk kunnen aanpakken, bijvoorbeeld binnen de profilerende thema’s duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving.”

Door innige wisselwerking met onderwijs en professionals in het werkveld zijn we onderscheidend ten opzichte van het academisch onderzoek van universiteiten.

Perica Savanović, lector Gebouwde Omgeving

Echt impact maken
De lectorenbijeenkomst ging ook over de impact die we willen maken met praktijkgericht onderzoek. Marije refereert opnieuw aan het Strategisch Plan. “Als je kijkt naar onze ambities: wat vinden we belangrijk en aan welke criteria moet ons praktijkgericht onderzoek dan voldoen? Hoe maken we daadwerkelijk impact op het onderwijs, het onderzoeksdomein en het werkveld en hoe kunnen we dat laten zien?”

Bedrijven betrekken
“Ik denk dat betrokkenheid van het werkveld een heel belangrijk criterium is voor onze onderzoeksprojecten”, zegt Frank van der Helm, associate lector levende plantenteeltsystemen. “Hoe groter hun betrokkenheid in het proces, bijvoorbeeld door co-creatie, hoe beter de nieuw ontwikkelde kennis bij hen beklijft. Veel beter dan wanneer we die kennis alleen maar zouden delen via een onderzoeksrapport.”

Kennis breed uitwisselen
“Voor ons onderzoek is onderlinge uitwisseling van kennis heel belangrijk”, zegt Perica Savanović, lector Gebouwde omgeving. “Daarin zoeken we bijvoorbeeld ook andere hogescholen op waarvan we ons normaal gesproken willen onderscheiden. En daarin kunnen we trots zijn op Inholland. Tegen collega's van de Hogeschool van Amsterdam zeg ik wel eens plagerig: zullen we jullie helpen? Want Inholland zit niet alleen in Amsterdam maar doet onderzoek met partners in de hele Randstad en daarbuiten. En tegen mensen in het werkveld benadruk ik de pluspunten van praktijkgericht onderzoek: we sparren met professionals en betrekken toekomstige professionals, onze studenten. Daarmee zijn we onderscheidend ten opzichte van het academisch onderzoek van universiteiten.”

Ik ben jaren docent-onderzoeker geweest. De waarde van die gecombineerde functie heb ik altijd omarmd.

Frank van der Helm, associate lector levende plantenteeltsystemen

Meer interdisciplinair samenwerken
Volgens Marije mogen we, net als Perica, meer vanuit trots vertellen welk prachtig onderzoek we met onze hogeschool doen. “De één-Inholland-gedachte is daarbij een middel om meer interdisciplinair samen te werken en ons verder te ontwikkelen als kennispartner binnen onze profilerende thema’s: de duurzame leefomgeving en de veerkrachtige samenleving.”

Docent en onderzoeker
Hierbij vallen praktijkgericht onderzoek en onderwijs steeds meer samen. Niet alleen op organisatieniveau, maar ook in het dagelijks werk dat we als collega’s verrichten. Frank is daar zelf een voorbeeld van. “Ik ben jaren docent-onderzoeker geweest. De waarde van die gecombineerde functie heb ik altijd omarmd. Ook als associate lector blijf ik onderwijs geven. De kennis uit het onderzoek dat ik doe, neem ik mee om mijn lessen beter te maken en me verder te professionaliseren in mijn vakgebied.”

Het is mooi om als onderwijsprofessional met hart voor je eigen vakgebied samen met studenten het werkveld te helpen veranderen in onderzoeksprojecten.

Marije Deutekom, College van Bestuur

Oproep: werk ook mee aan ons onderzoek
Frank, Marije en Perica zouden docenten willen oproepen mee te werken aan het onderzoek van Inholland-collega’s. Marije: “Het is mooi om als onderwijsprofessional met hart voor je eigen vakgebied samen met studenten het werkveld te helpen veranderen in onderzoeksprojecten.” Perica voegt toe: “Naast de meerwaarde om je als professional te ontwikkelen zorgt onderzoek ook voor verdere afwisseling in je werk als docent.”

Geïnteresseerd in ons onderzoek?
Ben je benieuwd welk onderzoek we uitvoeren in jouw vakgebied? Kijk eens op onze website. Spreekt jou een thema of concreet onderzoeksproject aan? Neem dan contact op met de betrokken collega.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.