Levende Teeltsystemen

Over Levende Teeltsystemen

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de tuinbouwsector. Dit komt door een opeenstapeling van maatschappelijke, ecologische en politieke crisissen. De uitdagingen waar de tuinbouw voor staat, nemen daardoor flink toe. Maar de kansen en mogelijkheden door toegenomen kennis en technologische ontwikkelingen groeien ook.

Gezien het veelvoud aan transities kunnen we gerust spreken van een systeemtransitie in de tuinbouw. Een systeemtransitie naar een ecologisch en economisch duurzame tuinbouw door productiesystemen die zowel stabiel als hoogproductief zijn, vraagt om een sprong naar de toekomst. Daarvoor dienen we toe te werken naar een productiesysteem gebaseerd op kennis van de plant en de interactie met zijn (ecologische) omgeving, ondersteund door hoogwaardige technologie met een hernieuwde vorm van procescontrole.

Met het associate lectoraat Levende Teeltsystemen heeft associate lector Frank van der Helm als missie om in onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een tuinbouwproductiesysteem dat functioneert als een ecosysteem. Daarin draagt het samenspel van een grote diversiteit aan levende organismen bij aan de gezondheid van het productiesysteem en het product dat het produceert. Onze gezamenlijke kennis leidt tot de kunde om levende teeltsystemen als evenwichtige ecosystemen te ontwerpen en te beheren. Telers versterken en verzorgen de biodiversiteit daarin, zodat deze bijdraagt aan de kwaliteitsproductie. Het streven is een tuinbouwsector die de wereld van gezonde producten voorziet en in balans is met zichzelf en haar omgeving.

Voor onderwijs en werkveld

Hoe kan de hogeschool in onderzoek en onderwijs anticiperen op de verschillende transitiepaden waar de glastuinbouw zich momenteel op begeeft? Associate lector Frank onderscheidt vijf transitiepaden voor hbo-onderzoek en -onderwijs naar duurzame tuinbouwproductie:

  • Weerbaar gewas in stabiele, productieve teeltsystemen door gezonde biodiverse agro-ecosystemen en robuuste rassen.
  • Input- en ruimte-efficiënte productie uit circulaire of duurzame bronnen.
  • Robuuste productieketens met adaptatievermogen.
  • Arbeidsvriendelijke productieprocessen door automatisering en robotisering in een mensvriendelijke omgeving.
  • Intensieve procesmonitoring voor kwaliteitsproductie via smart sensors

 

Samenwerken met Levende Teeltsystemen

In het associate lectoraat Levende Teeltsystemen willen we kennis ontwikkelen en methoden ontwerpen in onderzoek en deze vertalen naar praktijkgerichte oplossingen. Door samenwerking met collega-onderzoekers en studenten van binnen en buiten Inholland wil het associate lectoraat verder invulling geven aan de realisatie van de missie.

Heb je interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Frank van der Helm.

Kom in contact

De lector van Levende Teeltsystemen

Frank van der  Helm
Frank van der  Helm
Frank van der Helm
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws over Levende Teeltsystemen

Werk samen met Levende Teeltsystemen

Kom in contact met Frank

Telefoon
+31621115272