Rotterdam,
09
januari
2020
|
16:17
Europe/Amsterdam

Feyenoord legt samenwerking met Inholland Rotterdam vast

Al jaren zet Feyenoord zich samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen in om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op jonge ambitieuze studenten. Woensdagmiddag 8 januari werd deze samenwerking in de Boardroom van De Kuip bekrachtigd met de ondertekening van een driejarige overeenkomst. Huug de Deugd (College van Bestuur) tekende namens Inholland. 

Feyenoord en de onderwijsinstellingen Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine College ondertekenden een overeenkomst waarin afspraken staan over onder meer stageplekken bij Feyenoord, keuzevakken, minoren en opleidingen die worden ontwikkeld in samenwerking met Feyenoord, gericht op vakgebieden waar de club actief in is. Te denken valt aan een beveiligingsopleiding of een opleiding tot community coach.

Nu al lopen er meer dan 200 studenten stage bij Feyenoord. Studenten van diverse opleidingen, leeftijden en niveaus krijgen bij Feyenoord de kans aan hun ontwikkeling te werken. Dankzij de nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen zal het aantal stageplekken uiteindelijk worden opgeschaald naar 500. Dat zullen plekken op de meest uiteenlopende gebieden zijn: van beveiliging tot sociaal werk en van horeca tot sport en bewegen. Met de vier onderwijsinstellingen wordt daarnaast ingezet op onderlinge kennisdeling, met bijvoorbeeld inspiratiedagen, participatie in onderwijsvernieuwingen en gezamenlijke ontwikkeling van innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.

Meer dan een voetbalclub
Bij Inholland werken op dit moment de opleidingen Creative Business, Social Work en Integrale Veiligheidskunde samen met Feyenoord om door middel van sportparticipatie de jeugd in omringende wijken te helpen. Peter Kruys, opleidingscoördinator Social Work: 'Feyenoord heeft grote ambities op maatschappelijk vlak in Rotterdam. Social Work kan daar door het aanbieden van de stageplekken bij de opleiding een steentje bijdragen. Daarnaast werken we intensief samen met Feyenoord tijdens onze themaweken en expertmeetings om de kennis te delen die Feyenoord opdoet in Rotterdam. We kijken uit naar een mooie structurele samenwerking in de toekomst.'

Celeste Pantekoek is eerstejaarsstudent CRB, zij ontwikkelde samen met een groep medestudenten een concept om het STEM-onderwijs van Feyenoord te promoten: 'Jonge kinderen leren op een andere manier en daar levert STEM-onderwijs een bijdrage aan. Ik heb veel affiniteit met Feyenoord, ben een echte fan. Het was gaaf om een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs van Feyenoord en we werden als studenten erg serieus genomen. Mijn opdracht bij Feyenoord geeft mij ook een andere kijk op de club. Feyenoord wil maatschappelijk van betekenis zijn. Het is inspirerend om te zien dat Feyenoord meer wil zijn dan alleen een voetbalclub en ze echt betrokken zijn met hun omgeving.'

 

Het was gaaf om een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs van Feyenoord en we werden als studenten erg serieus genomen.
Celeste Pantekoek

De aankomende jaren zal Feyenoord samen met de onderwijsorganisaties doorgaan met het bieden van kansen op het gebied van onderwijs. Manager Maatschappelijke Zaken Ton Strooband: ‘We werkten natuurlijk al nauw samen met deze partners. De samenwerking en de doelen die we willen bereiken, hebben we nu geconcretiseerd. Studenten zijn bij uitstek geschikte en gemotiveerde ambassadeurs om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op de samenleving en zo bij te dragen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Tegelijkertijd bieden wij hen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien, met hopelijk een succesvolle maatschappelijke carrière als resultaat.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.