03
april
2024
|
09:14
Europe/Amsterdam

Het ZHIA-impactfonds is per 1 april geopend

werkveld_samenwerken

Collega’s van onderzoeksallianties kunnen vanaf deze maand via het ZHIA-impactfonds aanspraak maken op financiële ondersteuning bij het voorbereiden van subsidieaanvragen. Het fonds van de Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA) ondersteunt onderzoekssamenwerking door zogeheten aanjaagfinanciering.

ZHIA is een kennis- en innovatienetwerk van vier Zuid-Hollandse hogescholen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam) op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Doel is om gezamenlijk nog meer impact te krijgen in de regio op de thema’s thema’s duurzaamheid, AI & datascience en gezondheid, zorg & welzijn.

Impactfonds ondersteunt onderzoeksamenwerking door aanjaagfinanciering
Bestaande (maar ook nieuwe) onderzoekssamenwerkingen tussen de vier Zuid-Hollandse hogescholen verdienen goede ondersteuning, zodat ze meer impact kunnen realiseren, beter zichtbaar worden en toekomstbestendig kunnen opereren. De vier ZHIA-hogescholen gaan dat financieel ondersteunen door middel van aanjaagfinanciering voor de voorbereiding van (grote) subsidieaanvragen. Bijvoorbeeld wanneer onderzoeksallianties een aanvraag voorbereiden bij een grote nationale of Europese subsidieverstrekker. ZHIA wil de samenwerkingen verduurzamen door hen aan te moedigen nieuwe (grote) subsidies aan te vragen. Alleen robuuste, langjarige samenwerkingen zijn immers in staat om ook duurzame relaties met de praktijk aan te gaan en echt impact te maken.

Voorwaarden bij aanvragen
Daarom is er een nieuw impactfonds opgericht waarbij onderzoeksallianties een aanvraag kunnen doen voor aanjaagfinanciering (let wel: het gaat hier nadrukkelijk niet om cofinanciering). Daarvoor gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • Er zijn minimaal twee ZHIA-hogescholen als partner aangesloten bij het consortium.
 • De onderzoekssamenwerking is meerjarig en sluit aan bij de ZHIA-thema’s.
 • De aanjaagfinanciering is vastgesteld op 25.000 tot 50.000 euro per aanvraag.
 • De aanvraag wordt ingediend volgens vooraf vastgestelde criteria.
 • De kwartiermakers ondersteunen de aanvraag; subsidie- en beleidsadviseurs adviseren.
 • Het ZHIA-bestuur besluit over de aanvraag. Er is jaarlijks maximaal 100.000 euro beschikbaar.

Onderzoeksallianties kunnen een aanvraag doen via de (recent aangestelde) kwartiermakers, die elk gekoppeld zijn aan één van de drie ZHIA-thema’s. Per thema gaan deze kwartiermakers aan de slag om de bestaande allianties in kaart te brengen en nieuwe te formeren:

 • Duurzaamheid: Myrna van de Water (Hogeschool Rotterdam)
 • AI & datascience: Jered Vroon (De Haagse Hogeschool)
 • Gezondheid, zorg & welzijn: Jasmijn Bongers (Hogeschool Leiden)
  Vacature (Hogeschool Inholland)
   

Vanaf 1 april 2024 is het impactfonds opengesteld. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zijn criteria opgesteld en is een vast format ontwikkeld. Beide staan op de ZHIA-website.

Voor vragen kun je terecht bij Pieter Heringa.