Haarlem,
16
juni
2021
|
07:30
Europe/Amsterdam

Innovatie voor zorg en welzijn bij Makathon 2021

Technologische oplossingen bedenken voor de sector zorg en welzijn. Dat is in een notendop de opzet van de Makathon Zorg en Welzijn 2021, met dit jaar als thema ‘vitaliteit’. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-studenten gingen drie dagen hard aan de slag om tot slimme ideeën en concrete voorstellen te komen voor actuele innovatievraagstukken uit de praktijk. Nick Huijgens, tweedejaarsstudent Sportkunde, was één van de studenten van Hogeschool Inholland Haarlem die deelnam. Naast Sportkunde werkten er ook studenten mee van Social Work en Informatica.

Het thema vitaliteit, en dan met name het onderdeel zelfregie, was voor Nick een belangrijke reden om deel te nemen aan de Makathon, een activiteit waarvoor Inholland-studenten worden aangemoedigd deel te nemen maar die buiten het studiecurriculum valt. Nick: "Zelfregie vind ik heel belangrijk. Mensen moeten wat mij betreft zelf kunnen bepalen hoe ze hun leven leiden en daarin hun eigen keuzes kunnen maken. Nu is dat voor sommige mensen niet vanzelfsprekend en als je daarin een verschil kunt maken, al is het maar voor één persoon, dan wil ik daar graag tijd in steken."

Ruimte en veiligheid
De deelnemers aan de Makathon werden ingedeeld in groepen, die in onderlinge samenspraak zelf kozen met welke praktijkcasus ze aan de slag wilden. Zo kwamen Rabobank en de gemeente Heemstede met het vraagstuk hoe je technologie in kunt zetten om jongeren beter voor te bereiden om zelfstandig met geld om te gaan – en zo financiële zorgen en/of schulden te voorkomen. Een andere casus kwam van Kinderopvang Les Petits, dat meer ruimte wil geven aan kinderen om te spelen, leren en ontdekken met spullen waar enig risico aan vast zit. Denk aan kratjes die opgestapeld kunnen worden, racen met oude rollators of tonnen die ergens af kunnen rollen. In de Makathon werd gezocht naar een technologische oplossing om het geven van ruimte én (het gevoel van) veiligheid van ouders en medewerkers hand in hand te laten gaan.

Die laatste casus leek Nick wel wat, de rest van zijn groepje had echter een sterke voorkeur voor het vraagstuk van de Hartekamp Groep rondom de duofiets. "Dat was overigens ook een interessante vraag. De cliënten van de Hartekamp Groep hebben een beperking. Wanneer zij weggaan op de duofiets, is het de begeleider die kan sturen, de snelheid bepaalt, kan remmen, enzovoorts. De uitdaging voor ons was om een oplossing te bedenken zodat de cliënt meer zelfregie heeft, met behoud van veiligheid. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, met in onze groep een havo-leerling, drie studenten Verpleegkunde van het Nova College en een student toegepaste ICT, ook van het Nova College."

Bedenken, schrappen en verfijnen
"We zijn begonnen om wat ideeën op te doen en gesprekken aan te gaan met de casushouder vanuit de Hartekamp Groep. Vervolgens gingen we tekenen en bouwen, nieuwe ideeën opdoen, andere juist schrappen, weer terug naar de opdrachtgever, de ideeën verder verfijnen, weer tekenen en bouwen, enzovoorts. Ook hebben we verschillende gesprekken gehad met leveranciers en experts die we zelf hebben benaderd, zoals een ingenieur voertuigdynamica. Tussendoor kregen we workshops en inspiratiesessies en zo gingen we tijdens de drie dagen steeds meer naar een uitgewerkt idee toe."

"In de eindpitch hebben we ons idee gepresenteerd om de twee sturen van de duofiets door middel van een magneetkoppeling te verbinden, waarbij de begeleider als dat nodig is deze koppeling kan ‘verbreken’. Met op de stang ruimte voor een 360 graden achteruitkijkspiegel voor de veiligheid en een telefoonhouder om op de telefoon de route te kunnen zien – met een hele overzichtelijke app zodat deze ook voor mensen met een beperking te gebruiken is. Een klasgenoot van mij zat in een ander groepje en af en toe zaten we te appen over wat zij hadden bedacht en dat bleek vrijwel dezelfde oplossing te zijn, maar dan met een andere techniek om de sturen te koppelen."

Eerdere jaren vond de Makathon ‘op locatie’ plaats, zoals in 2019 op het terrein van de Hartekamp Groep. Nadat de 2020-editie door de coronabeperkingen niet doorging, werd het geheel dit jaar online georganiseerd. De Hartekamp Groep, Les Petits Kinderopvang, Nova College en Inholland hebben er samen met Smart Makers Education een mooi online evenement van gemaakt. Nick: "Dat was soms wel pittig, bijvoorbeeld omdat workshops niet tegelijk afgelopen waren. Daardoor zat ik nog in een workshop, terwijl mijn groepje alweer aan het overleggen was. Als je fysiek bij elkaar komt, gaat dat denk ik wel makkelijker. Maar het is gaaf dat het dit keer op deze manier wel door kon gaan."

Nick Huijgens, student Sportkunde
Het leukste vond ik dat je andere mensen ontmoet en nieuwe inzichten krijgt vanuit andere opleidingen, want je leert toch ook weer van elkaar. 
Nick Huijgens, student Sportkunde

Steeds meer inbreng
"Het leukste vond ik dat je andere mensen ontmoet en nieuwe inzichten krijgt vanuit andere opleidingen, want je leert toch ook weer van elkaar. De drie studenten Verpleegkunde in onze groep waren al in de 30 en voor hen was het hun eindexamen, waardoor zij met name in het begin heel sterk de lead hadden. De eerste dag dacht ik af en toe ‘wat doe ik hier?’, maar tijdens de drie dagen kon ik steeds meer inbreng hebben. Bijvoorbeeld op de laatste dag, toen bleek dat ik de enige was die al les had gehad in pitchen en daarvoor belangrijke input kon geven. En de havo-leerling was wat meer teruggetrokken, wat ook wel logisch is, maar heeft onder aansturing wel heel goed werk opgeleverd. Zo hebben we allemaal bijgedragen aan het eindresultaat. Volgend studiejaar hoop ik voor een minor naar Tsjechië te gaan, maar als dat niet doorgaat zou ik zeker weer mee willen doen aan de Makathon."

De Makathon Zorg en Welzijn is een samenwerkingsinitiatief van onder meer Hogeschool Inholland Haarlem, Nova College, de Hartekamp Groep en Les Petits Kinderopvang. Meer informatie over de editie van dit jaar is terug te vinden op via deze link: Makathon Zorg en Welzijn — Smart Makers Education