25
september
2023
|
15:48
Europe/Amsterdam

Kandidaten bekend vervroegde deelraadverkiezingen AVAG en O&I 2023

stemmen-potlood

De kandidatenlijst is bekend voor de vervroegde tussentijdse verkiezingen van de deelraden AVAG (Verloskunde) en Onderwijs & Innovatie. Bij de deelraad AVAG zijn er geen verkiezingen noodzakelijk; de drie aangemelde kandidaten zijn ‘automatisch gekozen’. Bij de deelraad O&I zijn er alleen verkiezingen voor de studentgeleding. Deze worden gehouden in de week van 2 tot en met 6 oktober.

Voor deze verkiezingen hebben zich onderstaande kandidaten aangemeld.

Deelraad AVAG (Verloskunde) (acht leden)
Voor de personeelsgeleding van de deelraad AVAG is het aantal kandidaten gelijk aan het aantal vacatures, waardoor verkiezingen niet noodzakelijk zijn.  Voor de studentgeleding van de deelraad AVAG is het aantal kandidaten minder dan het aantal vacatures, waardoor ook hier verkiezingen niet noodzakelijk zijn. Genoemde kandidaten worden geacht te zijn gekozen.

Kandidaat personeelsgeleding (één vacature):
Carien Baas

Kandidaten studentgeleding (drie vacatures):
Marlies Kikkert
Irene Woortman

Tegen deze uitslag kan binnen zeven dagen na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het college van bestuur (MR-reglement, artikel 18.1).

Deelraad Onderwijs & Innovatie (tien leden)
Voor de personeelsgeleding van de deelraad O&I hebben zich geen kandidaten gemeld. Voor de studentgeleding van deze deelraad hebben zich zes kandidaten gemeld. De verkiezingen voor de studentgeleding worden gehouden in de week van 2 t/m 6 oktober 2023.

Kandidaat personeelsgeleding (twee vacatures):
Geen kandidaten

Kandidaten studentgeleding (vier vacatures):
Tim Baaij
Fabiënne Dral
Asmara de Greef
Astrid van der Pluijm
Xavier Schingenga
Eva Tholen

Over de vaststelling
De kandidatenlijst voor de vervroegde tussentijdse verkiezingen van de deelraden AVAG en O&I is vastgesteld door de verkiezingscommissie, bestaande uit Lisette Munnikhuis (ambtelijk secretaris deelraden AVAG, O&I & Stafafdelingen), Laurens de Wit (ambtelijk secretaris CvB) en Petra Ivangh (ambtelijk secretaris HMR).

Na controle is gebleken dat de kandidaat voor de personeelsgeleding een vaste aanstelling van tenminste 0,3 fte heeft en derhalve volgens artikel 41.3 van het MR-reglement verkiesbaar is. Alle kandidaten voor de studentgeleding staan ingeschreven als student bij de hogeschool.