06
september
2023
|
13:03
Europe/Amsterdam

Lectoraat Diversiteitsvraagstukken viert vijfjarig bestaan met lustrumbundel

Groepsfoto boekje 5-jarig bestaan

“Ons belangrijkste doel is een bijdrage leveren aan een samenleving waarin kansengelijkheid voor iedereen het uitgangspunt van handelen is. Ik ben trots op mijn team en ons prachtige werk van de afgelopen vijf jaar,” zegt Lector Machteld de Jong. In het kader van het vijfjarig bestaan van het lectoraat Diversiteitvraagstukken is een bundel gemaakt die een terugblik geeft op de afgelopen jaren. Je kunt er interessante visiestukken en columns in vinden en lezen hoe de stem van jongeren een plek krijgt in verschillende projecten van het lectoraat. 

Bij diversiteit en inclusie gaat het niet alleen om studenten met een migratieachtergrond, maar bijvoorbeeld ook om geaardheid, functiebeperking, religie, sociale klasse, et cetera. Het lectoraat Diversiteitsvraagstukken startte op 1 januari 2018 als hogeschoollectoraat. Voor Hogeschool Inholland waren de thema’s diversiteiten inclusie al geruime tijd speerpunten in haar beleid en activiteiten. Het inrichten van een lectoraat, zodat ook (praktijkgericht) onderzoek kon worden gedaan, was een belangrijke stap in deze aanpak. 

De afgelopen jaren leverde het lectoraat een bijdrage aan betekenisvolle onderzoeken die de kansengelijkheid in de samenleving vergroten. Het hoger onderwijs is daarbij een verbindende schakel tussen jongeren, het werkveld en de samenleving. Met het inzetten van (levens)verhalen brengt het lectoraat ervaringen en belevingen naar voren. “We vinden het belangrijk om met ons onderzoek ongelijkheid of onrechtvaardigheid aan de orde te stellen en met alle actoren in de velden/levensgebieden te zoeken naar oplossingen om deze situatie te doorbreken,” legt Machteld uit.

Cover Boekje 5 jaar lectoraat diversiteitsvraagstukken

De uitgebrachte bundel bevat bijdragen met theoretische reflecties, met inzichten uit de onderzoeksprojecten en praktische voorbeelden om toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. De bundel is interessant voor iedereen die zich in wil zetten voor een samenleving waarin verschillen worden benut als kracht. Of je nu een professional binnen of buiten het onderwijs bent, student of onderdeel uitmaakt van het werkveld. 

Toekomst 
“Als lectoraat zijn we dankbaar en trots op onze bijdrage aan het inclusiever en (kansen)gelijker maken van onze hogeschool en onze samenleving,” zegt Machteld enthousiast. De komende periode is één van de grootste uitdagingen het in balans brengen en houden van individuele belangen en het belang van het je verhouden tot een community (een klas, een team, een samenleving). “Als lectoraat beogen we voortdurend te balanceren en individuele en groepsperspectieven inzichtelijk te maken en met elkaar te verbinden. Dat is geen gemakkelijke opgave en dat gaat in kleine stappen tegelijk, maar dat het mogelijk is, ervaren we dagelijks in ons werk.” 

Iedereen hoort erbij 
“Vijf jaar lectoraat. Wanneer is onze missie geslaagd? Over vijf jaar? Over 50 jaar? Er is nu al veel om te vieren. Prachtige onderzoeken die ertoe doen, met landelijke bekendheid en erkenning, zoals het onderzoek naar stagediscriminatie,” schrijft Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, in het voorwoord van de bundel. “Uit eigen ervaring weet ik dat er nog veel te doen is. Waarom zou je van eigenheid een probleem willen maken? Iedereen mag er zijn, iedereen hoort erbij. Dat zijn de waarden die we bij Inholland uitspreken als je bij ons werkt en studeert. Het zou niet moeten gaan om wat je bent, maar om wie je bent en dat je er bent. Want dan worden we interessant en kunnen we elkaar met al die verschillen versterken.” 

Meer weten? 
De lustrumbundel lectoraat Diversiteitsvraagstukken: 2018- 2023  kun je hier downloaden.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Vera Habers
07
September
2023
Wat een mooie en interessante bundel. Blij dat dit speerpunt binnen onze hogeschool is!