Diversiteitsvraagstukken

Over Diversiteitsvraagstukken

Het lectoraat Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van vraagstukken rond diversiteit en inclusie. Het team van lector Machteld de Jong beoogt kansen en knelpunten rond diversiteit en inclusie te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Daarnaast wil het lectoraat helpen bij het creëren van netwerken om stage-, afstudeer- of werkplekken te vinden voor studenten mét - en zonder een migratieachtergrond. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor Machteld.

Ons lectoraat beoogt een verbinder te zijn tussen (ontwikkelingen op) de arbeidsmarkt, het onderwijs en studenten. Dat doen we door onderzoek te doen waarbij het werkveld, het onderwijsveld en studenten worden betrokken. Deze netwerken blijken een waardevolle bron voor alle actoren.

Speerpunten van het lectoraat zijn: mentoring, stagediscriminatie, diversiteit en inclusietrainingen en het stimuleren van kansengelijkheid van jongeren, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt.

 

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit haar lectoraat werkt Machteld samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Samen met het werkveld wordt gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals kansengelijkheid. Het lectoraat heeft inmiddels een  landelijk netwerk Diversiteit en inclusie opgericht. Aan dit netwerk nemen MBO, HBO onderwijsinstellingen, mensen uit de koepels en het Ministerie van OCW deel.Samenwerken met Diversiteitsvraagstukken

Het lectoraat Diversiteitsvraagstukken heeft contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met of vragen hebben op het gebied van diversiteitsvraagstukken en inclusie. De samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij het lectoraat als kennispartner kan samenwerken op het thema kansengelijkheid. Door het  doen van gezamenlijk onderzoek, organiseren van symposiums en conferenties wordt met het werkveld nagedacht over het thema kansengelijkheid.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onderzoeksthema's

Diversiteit

Met de verandering van de samenstelling van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder die in de grote steden, zien onderwijsinstellingen en organisaties zich voor nieuwe vraagstukken gesteld. Er is in de samenleving steeds meer aandacht voor diversiteit in de brede zin van het woord. Deze toenemende diversiteit kan zorgen voor creativiteit en inspiratie, maar ook voor onzekerheid, handelingsverlegenheid en zelfs conflicten.

Met haar team vormt lector Machteld de Jong een lectoraat dat zich - samen met het werkveld en maatschappelijke partners - richt op diversiteitsvraagstukken binnen en buiten het onderwijs. Het onderzoek focust zich onder meer op stimulering van de open dialoog met als doel kansengelijkheid en inclusie stimuleren onder meer aan de hand van levensverhalen.

Een open gesprek aangaan

Centraal staan vragen als: ‘Hoeveel ruimte is er voor diversiteit en inclusie in de onderwijsomgeving en het publieke domein? Wat heb je nodig om inclusief te zijn, als organisatie of als opleiding? Wat zijn factoren die kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt stimuleren of belemmeren en hoe kijken jongeren daarnaar?' en ‘Hoe wordt die ruimte door studenten en medewerkers van Inholland ervaren?’

Een belangrijk streven van het lectoraat is om het onderwerp diversiteit continu op de agenda te houden bij Inholland. Daarnaast beoogt lector Machteld een bijdrage te leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. Machteld: “Het onderzoek van het lectoraat richt zich op thema’s rond diversiteit die bij Inholland en daarbuiten spelen. Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan. Nu blijven nog veel onderwerpen die schuren onbesproken, die impasse wil ik doorbreken.”

Luister mee over diversiteit

Hoe creëer je een inclusieve werkomgeving? In deze aflevering gaat lector Machteld hierover in gesprek met de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst. Ze deelt haar visie op het vrouwenquotum, de OneLove-aanvoerdersband en anoniem solliciteren. En ze geeft praktische tips voor het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Meer over Machtelds visie

Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Sociale binding en studentenwelzijn

In 2021 kreeg Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen.

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, waaronder Studiesucces. Dit consortium heet: 'Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven', in het kort ‘Welzijn & Binding’.

Meer weten?

Het doel van de onderzoeksactiviteiten van het consortium is het (door)ontwikkelen van evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Lees verder op de pagina van het consortium Welzijn & Binding.

Meer informatie

De lector van Diversiteitsvraagstukken

Machteld de Jong
Machteld de Jong
Machteld de Jong
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Diversiteitsvraagstukken

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Communicatiemedewerker Jorina van Deursen
Telefoon
+31654352729