Den Haag,
21
november
2022
|
11:57
Europe/Amsterdam

Master Leren & Innoveren van Inholland versterkt curriculum!

De master Leren & Innoveren: leer zelf impact maken met jouw praktijkgerichte onderwijsinnovatie

Nynke Bos en Suzan Leydesdorff

De master Leren & Innoveren (MLI) van Hogeschool Inholland is een opleiding voor onderwijsprofessionals, mensen die durven leren en daadwerkelijk impact binnen hun organisatie willen maken. Opleidingsmanager Suzan Leydesdorff en lector Nynke Bos (Teaching Learning & Techology) combineerden hun kennis en praktijkervaring om het curriculum van de opleiding te versterken. Tijdens een interview in de prachtige tuin van Inholland Den Haag vertellen zij over hun samenwerking. 

Het docententeam van de master Leren en Innoveren bestaat uit praktijkexperts met diverse achtergronden. Samen dragen ze vanuit hun eigen expertise en ervaringen bij aan het nieuwe curriculum. Dit geldt ook voor Nynke en Suzan. Als verandermanager en onderwijsdeskundige ligt Suzans kracht in het daadwerkelijk impact maken met een verandering. Nynke is naast haar werk voor de MLI ook lector bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology, waardoor ze weet hoe je een onderwijskundig vraagstuk vanuit een wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoeksperspectief moet benaderen. Met als doel om bevindingen te doen die de masterstudent in de eigen onderwijspraktijk verder helpen. 

Stap uit de waan van de dag en bekijk wat er echt speelt 
Dat je de master Leren en Innoveren alleen kunt volgen als je in het onderwijs werkt, is een misverstand. Deze opleiding is ook een goede keuze voor onderwijsprofessionals in andere sectoren waar leren en innoveren centraal staan. “Je leert namelijk hoe je een innovatieproces vormgeeft door een idee met wetenschappelijke inzichten en veranderkundige theorieën te onderbouwen zodat het de fase van idee voorbij groeit en je er in de praktijk mee aan de slag kunt,” zegt Nynke enthousiast. Signaleer je onderwijskundige ontwikkelvraagstukken op je werk en ben je benieuwd waarom bepaalde dingen zo zijn, dan is deze opleiding zeker relevant. “Het is goed om uit de waan van de dag te stappen en even op de pauzeknop te drukken om te bekijken wat er nu echt speelt,” legt Suzan uit. 

MLI is er voor onderwijsprofessionals in alle sectoren 
Niet alleen het docententeam, maar ook de groep MLI-studenten is heel divers waardoor studenten met uiteenlopende praktijkvraagstukken op gebieden zoals formatief handelen, werkplekinnovatie of blended learning aan de slag gaan. “Juist omdat het vraagstuk centraal staat, gaat dat samen. De krachten en processen die aan een vraagstuk ten grondslag liggen zijn gelijk, in welke branche je ook werkt,” aldus Nynke. Suzan knikt instemmend: “Leren en innoveren in een organisatie roepen bepaalde thema’s op die behoorlijk universeel zijn. Het is interessant om samen op zoek te gaan naar overeenkomsten én verschillen.” 

Curriculum MLI 
Suzan en Nynke herschreven het curriculum van de master Leren en Innoveren waardoor de opleiding nu nog dichterbij de praktijk staat. “Het vraagstuk uit de praktijk is leidend en MLI-studenten werken in onderzoekswerkplaatsen om de impact en betrokkenheid op de werkvloer te vergroten. Bij iedere module hoort een opdracht die studenten samen met collega’s uitvoeren,” verduidelijkt Suzan. Wie met de tweejarige opleiding start, is binnen zes weken al met collega’s aan een vraagstuk bezig. “Eigenlijk worden collega’s ook een beetje student,” lacht Nynke. 

Onderzoekend vermogen ontwikkelen 
Met Nynke als lector heeft het praktijkgericht onderzoek  van de opleiding een goede methodologische basis. Tegelijkertijd is er rekening gehouden met de (soms) weerbarstige praktijk. “Onderzoek is tweeledig belangrijk, zo weet je dat de innovatie die je gaat doen empirisch onderbouwd is en verder gaat dan een leuk idee. Daarnaast is het goed om je onderzoekend vermogen te ontwikkelen zodat je deze gereedschappen bij de volgende innovatie zelf in kunt zetten,” legt Nynke uit. Suzan vult aan: “Je collega’s meenemen en het onderzoek evidence informed houden, daar gaat het om. Bij veel vraagstukken wordt het belang van deze combinatie vergeten en dan dreigt het gevaar dat je onderzoek ongebruikt in een la belandt.” 

Toetsen: hoe maak je echt impact? 
In het nieuwe curriculum is ook de manier van toetsen anders. “We bekijken hoe je nu echt impact kan maken in jouw omgeving. Onderzoeksresultaten deel je niet meer per se in een thesis, maar bijvoorbeeld in een product, zoals een podcastserie voor collega’s of het daadwerkelijk ontwerpen van de lessenreeks die je adviseert te maken op basis van je onderzoek. Als je je innovatie maar wetenschappelijk kunt onderbouwen,” aldus Nynke. Wil je juist wel verder met wetenschappelijk onderzoek, dan is het onder begeleiding van lectoren binnen Inholland, mogelijk academisch gericht af te studeren. “Je eindproduct is dan bijvoorbeeld een publicatie in een populair wetenschappelijk tijdschrift,” vult Suzan aan. 

Professionele persoonlijke ontwikkeling: ondersteuning in je rol als veranderaar 
MLI-studenten hebben als doel om een innovatie teweeg te brengen, maar vaak ontbreekt een formele hiërarchische rol. Om hen hiermee op weg te helpen, is er in alle modules een ondersteunende lijn geïntegreerd, de professionele persoonlijke ontwikkeling (ppo). Gedurende het jaar ga je onder begeleiding van een coach en in een leergroep als zodanig aan de slag. De meeste mensen volgen deze opleiding met ondersteuning vanuit de praktijk en gedurende het proces is er op het werk een praktijkbegeleider nodig. 

Toekomst MLI: volgen ‘losse’ modules ook mogelijk 
Nu het curriculum van de master Leren en Innoveren is herschreven hebben Nynke en Suzan grote ambities. “We willen deze opleiding in studiejaar 2023/2024 ook modulair gaan aanbieden zodat je één module kunt volgen. Daar werken we nu naar toe,” vertelt Suzan. Nynke wil een bredere groep masterstudenten aantrekken. “Ik wil graag samen met een mix van studenten uit verschillende werkvelden met leren en innoveren in organisaties aan de slag, onderwijskundige innovatievraagstukken spelen namelijk overal.” 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.