Teaching, Learning & Technology

Over Teaching, Learning & Technology

Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de didactische inzet van technologie in leerprocessen. Hierbij gaat het om het doordacht gebruiken van technologie, met als doel om de kwaliteit van het leerproces van de student te verbeteren.

Voor onderwijs en werkveld

Het onderzoek van het lectoraat Teaching Learning & Technology is praktijkgericht. Dat houdt in dat we onderzoek doen voor, maar ook zeker samen met, het onderwijs en werkveld. Het betreft dan zowel ontwerp- als evaluatieonderzoek naar de effecten van de inzet van technologie. Uit dergelijke onderzoeken distilleren wij ontwerpprincipes, ontwerprichtlijnen, handreikingen, ontwikkelrichtingen voor toekomstbestendig onderwijs.

Samenwerken met Teaching, Learning & Technology

Het onderwijsveld is onze primaire doelgroep. In het onderzoek werken we vrijwel altijd samen met de professionals die daarin werkzaam zijn. Het meeste onderzoek dat we doen, richt zich op kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de hogeschool.

In het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs is daarnaast ook grote behoefte aan meer kennis over de inzet van technologie. Hieraan dragen we ook graag bij. De inzichten die we in en over het onderwijs opdoen, zijn echter niet alleen interessant voor directe betrokkenen. We benutten die kennis ook om de studenten van bijvoorbeeld de Pabo goed voor te bereiden op hun toekomstige werk.

Lectorale rede van Nynke Bos: vloeiend over grenzen heen

Tijdens haar lectorale rede in april 2022 ging Nynke Bos in op de kansen en bedreigingen van Blended Learning. Tegelijkertijd blikte ze vooruit naar de toekomst: welke rol speelt technologie in het onderwijs in 2030?

Download het redeboekje

De lector van Teaching, Learning & Technology

Nynke Bos
Nynke Bos
Nynke Bos
lector
Lectoraat
E-mail

Meer weten over Teaching, Learning & Technology?

Nieuws vanuit Teaching, Learning & Technology

Werk samen met Teaching, Learning & Technology

Kom in contact en stel je vragen