Amsterdam/Diemen,
05
december
2018
|
08:17
Europe/Amsterdam

Nieuwbouw Amsterdam: bestemmingsplan Sluisbuurt vastgesteld

Impressie toekomstige Sluisbuurt, Zeeburgereiland Amsterdam

De nieuwbouw van Inholland in Amsterdam op het Zeeburgereiland is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft op 28 november het bestemmingsplan van de nieuwe wijk Sluisbuurt vastgesteld.

Zie ook de berichtgeving in Het Parool.

Waarom andere huisvesting?
De nieuwbouw van Inholland op Zeeburgereiland komt voort uit het feit dat de locatie in Diemen het einde van haar levensduur heeft bereikt. Maar daarnaast ook omdat de gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij Hogeschool Inholland graag ziet opereren in en vanuit de stad. De herhuisvesting geeft de hogeschool een herkenbare positie in de stad Amsterdam en een goede profilering in stad en regio. De opleidingen uit Amsterdam en Diemen komen straks samen op één unilocatie. Alleen Mondzorgkunde en Verloskunde verhuizen niet mee.

Campus aan het IJ
Inholland Amsterdam/Diemen richt zich met haar onderzoek en onderwijs op de uitdagingen die in en om de stad leven en verbindt deze met de profilerende Inholland-thema’s duurzaam, gezond en creatief. In Amsterdam en ook regionaal, samen met onze vestigingen in Alkmaar en Haarlem. Centraal staat de coproductie met partners in en buiten de stad, vaak in de vorm van gezamenlijke living labs en kenniswerkplaatsen. Crossovers tussen disciplines en contexten zijn daarbij eerder regel dan uitzondering. Vanuit het huidige fieldlab in Amsterdam-Noord en de toekomstige locatie op het Zeeburgereiland bouwen we aan een echte Amsterdamse Campus aan het IJ om zo aan te sluiten bij de ontwikkeling waarin deze voormalige (Zuider)zee-arm centraal komt te liggen in de stad.

Planning nieuwbouw Inholland (onder voorbehoud)

Wanneer

Gemeente

Inholland

November 2018

Vaststelling bestemmingsplan

 

Maart 2019

 

Voorlopig ontwerp gebouw gereed

Augustus 2019

 

Definitief ontwerp gebouw gereed

November 2019

Bestemmingsplan onherroepelijk

 

April 2020

Grond bouwrijp

 

Mei 2020

 

Start bouw

September 2022

 

Opening gebouw