Amsterdam, Diemen,
16
december
2020
|
16:01
Europe/Amsterdam

Nieuwe koers en naam voor netwerk creatieve sector Amsterdam

Het Centre of Expertise ‘Amsterdam Creative Industries Network’ (ACIN) waar Hogeschool Inholland deel van uitmaakt is een nieuwe weg ingeslagen. Dit samenwerkingsnetwerk van vier hogescholen heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een andere invulling met nieuw-ontwikkelde programmalijnen voor onderzoek en innovatie. Daar hoort ook een andere naam bij: Centre of Expertise for Creative Innovation.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en sinds kort ook de Gerrit Rietveld Academie vormt Inholland het samenwerkingsnetwerk Centre of Expertise (CoE) for Creative Innovation. Na een periode waarin geïnvesteerd is in innovatie- en kennisnetwerken en thematische innovatielabs, is de laatste maanden vooral ingezet op de herprofilering van het CoE. Aanleiding daarvoor was de toetreding van de Gerrit Rietveld Academie als vierde partner, maar ook de nieuwe rol van een Centre of Expertise, zoals de Vereniging Hogescholen die had voorgesteld: als motor voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

moodboard

Kick-off
De vier hogescholen vierden samen met vertegenwoordigers uit het werkveld en partners uit Amsterdam de doorstart van het CoE én de lancering van de nieuwe naam tijdens een online kick-off. Het bestuur en de programmaraad van het netwerk blikten terug op de successen van de afgelopen zeven jaar die de toegevoegde waarde van deze samenwerking voor het onderwijs, onderzoek en grootstedelijke thema’s wel bewezen hebben. “Eigenlijk hebben we teruggekeken naar wat is er opgebouwd de afgelopen jaren, welke lessen we daaruit kunnen leren, en wat we meenemen naar een nieuwe fase waarin we weer volop nieuwe projecten gaan opstarten”, vertelt Peggy van Schijndel, manager Onderzoek en Innovatie, die tijdens de kick-off een korte presentatie verzorgde over het Urban Leisure & Tourism Lab.

De burgers in de wijk
Naast het ULT-lab werden nog drie andere parels gepresenteerd die binnen het CoE zijn opgebouwd. Peggy ziet daarin een rode draad: “We zoeken allemaal naar die verbinding tussen de vraagstukken in de stad en de bijdrage die de creatieve industrie kan leveren aan een duurzame en inclusieve samenleving. En we doen dat elk met nét weer een andere ontstaansgeschiedenis, in combinatie met studenten, docenten, partijen uit de creatieve industrie en betrokkenen, in ons geval de burgers in de wijk.”

Peggy van Schijndel, manager Onderzoek en Innovatie
Het Centre of Expertise krijgt niet voor niets de naam ‘Creative Innovation’: dat gaat dus juist over kennis in thema’s als gezondheid, duurzaamheid of energietransitie, én de bijdrage die de creatieve professional daar met methoden en technieken aan kan leveren.
Peggy van Schijndel, manager Onderzoek en Innovatie

Creatieve innovaties
Die lokale bevolking weet precies waar de uitdagingen liggen in de eigen woonomgeving, zoals het plaatselijke toerismevraagstuk. “Als je daar dan creatieve professionals aan toevoegt – ontwerpers bijvoorbeeld – dan kunnen zij gezamenlijk tot creatieve innovaties komen. Het Centre of Expertise krijgt niet voor niets de naam ‘Creative Innovation’: dat gaat dus juist over kennis in thema’s als gezondheid, duurzaamheid of energietransitie, én de bijdrage die de creatieve professional daar met methoden en technieken aan kan leveren.”

Langs het slingerpad van het creatieve proces
De inbreng van Inholland in dit Centre of Expertise komt vooral vanuit het creatief-zakelijke domein. Er is bij Inholland heel veel commitment om vanuit onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een meer duurzame en inclusieve stad, juist ook binnen de creatieve opleidingen. Die maatschappelijke gedrevenheid is nu sterker verweven in dit gezamenlijke Centre of Expertise. Zoals Marij Urlings, directeur domein Creative Business, in haar videoboodschap over het CoE for Creative Innovation zegt: “We zijn verheugd dat maatschappelijke vraagstukken nu ook in dit Centre of Expertise een belangrijke rol gaan spelen. (…) Wij zijn er trots op om langs het slingerpad van het creatieve proces een bijdrage te leveren aan uitdagingen in de maatschappij.”

Afgevaardigden van Inholland in Centre of Expertise for Creative Innovation

Marij Urlings, directeur domein Creative Business, is lid van het bestuur. Jannerieke Hommenga (manager opleiding Creative Business), Joke Hermes (lector Media, Cultuur en Burgerschap) en Guido Stompff (lector Design Thinking) zijn vanuit Inholland lid van de Programmaraad.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Frank Brandse
17
December
2020
Ondanks al die creativiteit die er blijkbaar is was er dus niemand die een fatsoenlijke naam in het Nederlands kon verzinnen.