Amsterdam,
25
september
2019
|
14:13
Europe/Amsterdam

‘Passende professionele begeleiding nodig voor jongeren op weg naar volwassenheid’

Inholland-onderzoekers Jeugd en Samenleving reageren op SER-rapport

Om kansenongelijkheid onder jongeren tegen te gaan is er aandacht nodig voor goede professionele ondersteuning. En dan juist voor jongeren die niet terug kunnen vallen op een eigen sociaal netwerk. Dit zeggen lector Femke Kaulingfreks en haar onderzoekers van de Inholland-onderzoekslijn Jeugd en Samenleving in een blog op sociaalweb.nl als reactie op het onlangs verschenen rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.

Uit het rapport, dat over de scheidslijn gaat tussen jongeren met meer en minder kansen, blijkt dat de weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan steeds moeizamer wordt. Mijlpalen als zelfstandig wonen, een opleiding afronden, een gezin beginnen en fulltime werken bereiken ze steeds later. Bovendien gaat het opbouwen van een zelfstandig bestaan gepaard met onzekerheden en toenemende mentale druk. Jongeren hebben vaker last van psychische klachten en ervaren problemen op financieel gebied. Ook waarschuwt de SER dat de kansenongelijkheid onder jongeren toeneemt. Wie van huis uit een minder stabiele financiële en sociale basis heeft loopt eerder vast op weg naar een zelfstandig volwassen leven.

Zelfredzaamheid zonder vangnet
“Vanaf hun achttiende worden jongeren geacht zelfredzaam te zijn en zelf ondersteuning te regelen bij psychische problematiek, het vinden van een huis of een baan. Jongeren die niet kunnen of willen terugvallen op hun familie voelen zich in deze fase vaak in de steek gelaten”, aldus lector Femke Kaulingfreks. De auteurs pleiten dan ook voor een doorlopend en geïntegreerd ondersteuningsaanbod dat goed aansluit bij de behoeften van genoemde jongeren.

Huidige maatregelen onvoldoende
Hoewel de onderzoekers zien dat die noodzaak breed gedeeld wordt, blijven maatregelen – hoe goed bedoeld ook - om de situatie te verbeteren vaak hangen in wet- en regelgeving en de inrichting van de hulpverleningsstructuur. Volgens de onderzoekers is dit niet voldoende, omdat er nog te weinig aandacht is voor de manier waarop jongeren zelf benaderd willen worden.

Zo blijkt uit het onderzoek ‘Op weg naar volwassenheid’ van de onderzoekers dat de kracht van professionele hulp en ondersteuning vooral ligt in de relatie die jongeren opbouwen met een professional. Iemand bovendien die oprechte interesse toont en betrokken is, beschikbaar met een positieve manier van coachen.

‘Benader jongeren als mens, niet als ‘geval’'
"
Jongeren willen dat er zonder oordeel naar hen geluisterd wordt, dat ze als mens en niet als ‘geval’ aangesproken worden, en dat er aandacht is voor alle dimensies van hun persoonlijke ontwikkeling, niet alleen voor hun problemen. Jongeren zoeken professionals die hen de ruimte bieden om zelf dingen te doen.”

Helaas hebben jeugdzorgwerkers door bezuinigingen steeds minder werktijd beschikbaar voor het opbouwen van een duurzame band met cliënten. Met het verschijnen van het SER-rapport hopen de auteurs dat de politiek op zoek gaat naar een manier om de juiste randvoorwaarden te scheppen die dat wel mogelijk mogelijk maken.

Lees de blog op sociaalweb.nl

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.