Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

Duur
2017 t/m 2021
Locatie
Rotterdam, Amsterdam, Haarlem
Contact
Femke Kaulingfreks

Het doel van 'Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid'

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor jongeren die moeizaam hun weg vinden naar de juiste opleiding, een leuke baan en een sociaal leven.  Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep jongeren blijkt het een lastige opgave om passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. 

Dit onderzoek creërt een beter beeld van de belemmeringen en kwetsbaarheid waar diverse jongeren tegen aan lopen. Hoe beleven zij de overgang naar volwassenheid? Hoe krijgen zij steun tijdens deze levensfase? 

Het doel van het project is een verbetering van de professionele ondersteuning van jongeren voor een gezonde samenleving en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.

Veerkracht

Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht. Verkracht gaat over de hulpbronnen waarover jongeren kunnen beschikken als zij moeilijkheden ervaren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er worden vragenlijsten afgenomen en interviews gehouden onder een brede doelgroep van jongeren in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Een selectie van deze doelgroep wordt gevolgd. Door jongeren zelf te bevragen en te volgen krijgen we inzicht in hun perspectief, leefwereld en ervaringen. Hoe ontwikkelt hun leven zich in de periode waarin zij volwassen worden? Wat zijn hun toekomstplannen? Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan? Waar zoeken en vinden zij steun als ze die nodig hebben? Wat helpt hen echt verder? Hoe ervaren zij verschillende vormen van ondersteuning?

In gesprek over veerkracht? Download onze gesprekstool

Ben jij professional en wil je in gesprek over veerkracht met jongeren in overgang naar volwassenheid? We ontwikkelden een praktische gesprekstool om je daarin te ondersteunen. Met deze Praatplaat brengen jullie samen de hulpbronnen en het steunsysteem van de jongere in kaart.

Download de gesprekstool hier

Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid in beeld

De ondersteuningsbehoeften van jongeren

Slotsymposium: presentatie van eindresultaten

Wat is de invloed op het onderwijs?

De samenwerking tussen drie hogescholen en het Verwey-Jonker Instituut waarborgt de kwaliteit van het onderzoek en de verankering van de resultaten in het werkveld en de opleiding van professionals. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De werkveldpartners maken deel uit van een consortium: een opgezette vereniging. Dit consortium organiseert, samen met projectpartners, bijeenkomsten waar kennis en ervaring gedeeld wordt met elkaar. 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Kennis en inzichten in de overgang die jongeren maken naar volwassenheid en de rol die veerkracht daarin speelt. Waar zoeken jongeren steun en welke ondersteuning slaat aan en helpt hen verder?

Als beleidsmakers en werkveldpartners die deel uitmaken van het consortium de onderzoeksresultaten benutten, moet dit leiden tot een verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren.

Kijk voor meer informatie over dit project op opwegnaarvolwassenheid.nl 

"Inholland kijkt vanuit de leefwereld van de jongeren naar de overgang die zij maken naar volwassenheid."

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571