Jeugd en Samenleving

Over Jeugd en Samenleving

De onderzoekslijn doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en jongeren, hun leef- en belevingswereld, hun relatie met opvoeders en professionals, en (beleids)ontwikkelingen in de jeugdsector. De empowerment van jongeren in een kwetsbare positie staat centraal in de missie van de onderzoekslijn. Jeugd en Samenleving maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en werkt samen met de opleidingen Pedagogiek en Social Work Inholland (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar). 

Voor onderwijs én werkveld

Binnen de onderzoekslijn werken onderzoekers, docenten en studenten interprofessioneel met elkaar samen. Jeugd en Samenleving zet in op het toepasbaar maken van kennis uit onderzoek voor jeugdopleidingen en organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten voor docenten en professionals over actuele thema’s die spelen binnen de jeugdsector. 

Onderzoeksthema's

Jeugdempowerment in de wijk

Jeugd en Samenleving doet participatief, wijkgericht onderzoek, gericht op de empowerment van jeugdgroepen. De projecten kunnen helpen om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de jeugd in de wijk. Daarnaast maakt de onderzoekslijn gebruik van participatieve methoden, ontwerpgericht onderzoek en actie-onderzoek om processen van empowerment niet alleen te bestuderen, maar ook te stimuleren. 

Veerkrachtig opgroeien

De onderzoekslijn onderzoekt welke factoren ertoe bijdragen dat jeugdigen kunnen opgroeien tot veerkrachtige burgers. Hierbij is aandacht voor het eigen handelingsperspectief van de jeugd en voor de opvoedomgeving. Zij onderzoekt welke passende ondersteuning van ouders, professionals en het eigen sociale netwerk verschillende jonge doelgroepen nodig hebben om marginalisering te voorkomen.

Veranderend vakmanschap Jeugdprofessionals

De onderzoekslijn Jeugd en Samenleving denkt mee over de rol die huidige en toekomstige professionals het beste op zich kunnen nemen. Ze werkt aan projecten in de preventieve jeugdsector, waarbij outreachend werken in de wijk een belangrijk aandachtsgebied is.  Jeugd en Samenleving biedt bijscholing en intervisie aan jeugdprofessionals en doet aan methodiekontwikkeling op het gebied van opvoedondersteuning.

Femke Kaulingfreks
lector
Telefoon
E-mail
Roel van Goor
associate lector
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Michelle Bax.
Telefoon
0884664290