Den Haag,
09
juli
2020
|
12:35
Europe/Amsterdam

Podcast over toekomstgericht onderwijs bij Inholland

online_onderwijs_docent_3

“Maatwerk is waar het om gaat in toekomstgericht onderwijs,” zegt Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology in de podcast die we opnamen ter ere van zijn afscheid. “Het is geen kwestie van standaardaanpakken. Bij het ontwerpen van leerpraktijken gaat het om de vraag welke aanpak voor wie op welk moment in welke vorm het meest passend is. Wat voor wie op welk moment het beste werkt. En dan kijken we niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de omgevingen waarin het leren plaatsvindt en hoe technologie hierin kan ondersteunen.”

De uitdaging
Voor iedereen die betrokken is bij curriculumontwikkeling verkent onderzoeker Jeroen Bottema in deze podcast samen met Jos en Huug de Deugd, interim-voorzitter van het College van Bestuur van Inholland, hoe het onderwijs heringericht kan worden in het perspectief van de vier pijlers uit de Kwaliteitsafspraken. Ze bespreken wat we hebben geleerd van de afgelopen maanden en kijken vooruit naar de uitdagingen die docenten vanaf september het hoofd moeten bieden rekening houdend met het 1,5 meter onderwijs. Allen zijn het erover eens dat de onvermijdelijke omschakeling naar online onderwijs snel gemaakt was, maar dat een volgende stap nodig is om het online onderwijs verder te ontwikkelen.

Technologie
In de podcast deelt Jos ook zijn ideeën over de rol van technologie in het hoger beroepsonderwijs. Daarbij maakt hij onderscheid tussen educatieve technologie die het leerproces moet ondersteunen en de technologie die professionals in de beroepspraktijk gebruiken. In opleidingen moet namelijk ook aandacht zijn voor die beroepsspecifieke technologie. Om opleidingsteams te helpen bij het herinrichten van het onderwijs vanaf september ontwikkelde de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology een verhelderend keuzediagram.

Meer weten?
De volledige podcast (47 min) kun je hierboven beluisteren of via deze link. Daarnaast kun je de afscheidsrede van Jos hier downloaden, waarin hij uitgebreid reflecteert op de vier pijlers vanuit onderwijskundig perspectief. Een gedrukte versie kun je opvragen via cindy.koelmanvandoornik@inholland.nl
Ook maakten we onderstaande presentatie waarin de essentie van de afscheidsrede in ongeveer een kwartier wordt toegelicht.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.