Teaching, Learning & Technology

Over Teaching, Learning & Technology

Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar de didactische inzet van technologie in leerprocessen. Daarbij zijn we vooral op zoek naar hoe het doordacht gebruiken van technologie de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. De uitgangspunten die we hierbij hanteren, zijn te vinden in ‘Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ (Fransen, 2016).

Voor onderwijs en werkveld

We doen vooral ontwerponderzoek naar de inzet van technologie met het oog op flexibilisering en gepersonaliseerd leren. Ook verrichten we ontwerponderzoek naar de inzet van technologie in het kader van activerende didactiek. Daarnaast voeren we evaluatieonderzoek uit naar de effecten van de inzet van technologie. En we zijn betrokken bij het ontwerp van innovatieve leerpraktijken als kweekvijvers voor toekomstgericht onderwijs.

De inzichten die onze onderzoeken opleverden, zijn verwerkt in diverse handreikingen. Een pakket met deze handreikingen kun je kosteloos opvragen (o.v.v. gewenste aantal en adresgegevens) en bestaat uit:

  • Flyer ‘Soorten video en gebruik in het onderwijs’
  • Flyer ‘Handreiking voor het didactisch inzetten van video’
  • Flyer 'Stappenplan om een peerreview te scripten'
  • Poster ‘Meer effect bereiken met je onderwijs?’

Ons onderzoek richt zich op de volgende thema’s:

  • Onderwijstechnologie in het basisonderwijs
  • Samenwerkend leren en technologie
  • Didactische inzet van video
  • Peerreview met inzet van technologie
  • Pioniers in onderwijsvernieuwing
  • Technologierijke learning spaces

Samenwerken met Teaching, Learning & Technology

Het onderwijsveld is onze primaire doelgroep en in het onderzoek werken we vrijwel altijd samen met de professionals die daarin werkzaam zijn. Ons belangrijkste onderzoeksveld betreft het hoger beroepsonderwijs. Het meeste onderzoek dat we doen, richt zich dan ook op kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs in de hogeschool.

Maar ook in het basisonderwijs is grote behoefte aan meer kennis over de inzet van technologie. De inzichten die we hier opdoen, zijn niet alleen interessant voor het primair onderwijs. We benutten die kennis ook om de studenten van de Pabo goed voor te bereiden op hun toekomstige werk.

Meer weten over Teaching, Learning & Technology?

De lector van Teaching, Learning & Technology

Nynke Bos
Nynke Bos
Nynke Bos
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Nieuws vanuit Teaching, Learning & Technology

Werk samen met de onderzoekers van Teaching, Learning & Technology

Kom in contact en stel je vragen

Docent-onderzoeker en contactpersoon Rianne Bosland
Telefoon
06 29630783