Rotterdam,
24
april
2019
|
08:01
Europe/Amsterdam

Rotterdamse jongeren gaan voor de AanDeBak-garantie

Rotterdamse jongeren verdienen een goede start in de arbeidsmarkt. Daarom is er nu de AanDeBak-garantie. Dit is een garantie voor werk na het behalen van een mbo-diploma in de sectoren zorg, techniek, bouw en food. Petra Biemans, lector HRM & Ondernemerschap, is betrokken bij het bedenken van deze garantie. Petra: “De AanDeBak-garantie valt onder het project BRIDGE. Door dit project wordt de positie van jongeren op arbeidsmarkt in Rotterdam Zuid versterkt door te kiezen voor techniek, zorg, haven of food. Als ze dat doen stellen werkgevers een baan in het vooruitzicht."

Leestijd: +- 1 minuut

Het project dat is uitgevoerd in het kader van de AanDeBak-garantie past in het onderzoek dat de onderzoekslijn HRM & Persoonlijk Ondernemerschap samen met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool sinds 2016 uitvoert. Vanuit Inholland zijn docent-onderzoekers Jeany van Beelen, Piet Verstegen en William Hazenbroek betrokken.

Inmiddels zijn er ruim 25 beroepen in beeld gebracht. Petra: “We hebben voor dit project in overleg met de opdrachtgever NPRZ en een communicatiebureau onderzoek gedaan naar hoe beroepen er concreet uitzien, wat je moet kunnen en kennen om het beroep goed uit te voeren én wat het beroep aantrekkelijk maakt voor degenen die het uitvoeren. Onze onderzoeksresultaten vormen de basis voor de video’s die zijn gemaakt. Er zijn binnen vier sectoren, bedrijven gezocht en benaderd. We hebben interviews gehouden met twee tot vijf mensen die de beroepen/functies uitvoeren. Verder hebben we gesproken met mensen die weten wat er speelt, wat er verandert in de sector en waar ze op selecteren bij aanname.” Deze gegevens vormden de input voor de communicatiedeskundigen, die de filmpjes zijn gaan vormgeven.

download
Edson Aan De Bak als _ Verpleegkundige

Aantrekkelijke kanten van een beroep
Uiteindelijk heeft dit onderzoek een aantal video’s opgeleverd die een actueel, realistisch én aantrekkelijk beeld geven van het beroep zodat meer jongeren voor een opleiding in de sectoren zorg, techniek, bouw en food kiezen. “Er wordt vaak gekozen voor een vervolgopleiding of beroep vanuit verouderde beroepsbeelden. Rotterdam Zuid wil scholieren bewegen om te kiezen voor een opleiding of beroep waar veel vraag naar is. Deze filmpjes passen in het bredere traject. Ons onderzoek heeft opgeleverd dat de inhoud van de video’s de kern van het beroep op aantrekkelijke manier in beeld worden gebracht. Zonder dit onderzoek was dat minder goed gelukt."

Menselijke maat centraal
Petra is trots dat je in de video´s de passie van mensen terugziet. “Ze laten stuk voor stuk de kracht van vakmanschap zien en de waarde die dat heeft voor de maatschappij. Ook laat het zien dat het mensenwerk betreft: of het nu om timmermannen, grondwerkers, verzorgenden, verpleegkundigen of automonteurs gaat, de menselijke maat staat centraal.” Vanuit Inholland zijn docent-onderzoekers Jeany van Beelen, Piet Verstegen en William Hazenbroek betrokken.

Er komt nog meer. Over mbo-functies zijn de onderzoekers van Inholland en de Haagse Hogeschool een boek aan het voorbereiden. Daarin willen ze de waarde van vakwerk laten zien. Dat zal dit najaar verschijnen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.