Alkmaar,
11
oktober
2021
|
11:06
Europe/Amsterdam

Studenten krijgen in Den Helder opdracht echte problemen op te lossen

Hoe zorg je voor meer doorstroom van woningen? Hoe ga je eenzaamheid tegen, hoe maak je een wijk groener en hoe kan de energietransitie worden doorgevoerd? Zomaar wat vragen waar mbo- en hbo-studenten de komende tijd het antwoord op proberen te vinden. Onlangs was de aftrap in voor drie Helderse locaties, waaronder De Schooten, Huisduinen en het maritiem gebied. Hogeschool Inholland en ook het mbo gebruiken steeds meer de regio als klaslokaal.

download

Kick-off Kenniswerkplaats Den Helder
Derde- en vierdejaars studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, ROC Kop van Noord-Holland en Mbo Lifescience hebben tijdens de aftrap eind september kennisgemaakt tijdens een speeddate, een dwaaltocht over Willemsoord, een fietstocht door de wijk De Schooten en een brainstormsessie over duurzaamheid. De dag begon op Willemsoord met een presentatie en uitleg wat de Kenniswerkplaatsen Den Helder is en hoe dit aansluit bij de projecten die de studenten gaan doen. Wat precies bedoeld wordt met een Kenniswerkplaats wordt uitgelegd in een filmpje.

Multidisciplinair
Dit initiatief is gestart in het dorpje Huisduinen en probeert studenten, bewoners, politici, de gemeente en ondernemers samen te brengen bij het bedenken van oplossingen voor bestaande problemen. Alkmaarse studenten Business Studies, Bouwkunde, Civiele Techniek en Verpleegkunde, Haarlemse studenten Social Work en Finance en Delftse studenten Landscape & Environment Management gaan de komende tijd multidisciplinair aan de slag met ook de andere partijen om nieuwe oplossingen te bedenken voor de wijk De Schooten.

Zijn waar het gebeurt
We vroegen Huub Purmer, onderzoeksdocent bij de opleiding Social Work en werkzaam bij het lectoraat empowerment en burgerinitiatieven, van Inholland: wat vind je ervan dat onze studenten meedoen?Ja, heel tof! Het is ontzettend belangrijk dat we ook echt in het beroepenveld zitten en daar zijn waar het echt gebeurd. Dat is natuurlijk in combinatie met theorielessen en trainingen op locatie, maar vooral veel toepassen in de praktijk. En daar een goede balans tussen vinden. Dat vind ik heel waardevol. Het is daarom goed dat onze studenten meedoen hier in Den Helder.”

Leren, heel veel leren
Huub Purmer: Een balans vinden tussen de theorie en praktijk kunnen ze hier in het echt zien, voelen en ervaren. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van leren is. Het is al heel goed is dat studenten in een andere wijk zijn dan de wijk waar ze wonen. En dat ze met andere ogen naar de wijk kijken en dat ze samenwerken met studenten van andere opleidingen. Die kijken met hun eigen blik en hun eigen professionele expertise natuurlijk naar een wijk of naar een vraagstuk in de wijk, en daar kun je dus ook veel van leren.”

Verzakking
“We hebben laatst ontzettend gelachen. Ik geef een mooi voorbeeld om het samenwerken en leren van elkaar te illustreren. Dat ging over een verzakking en dat was interessant voor de studenten Bouwkunde, want ging het over een dijkverzakking. De Verpleegkunde-studenten die er ook waren hebben een heel ander idee bij verzakking: die denken aan een hartverzakking. Dan is het grappig om dat te zien en daarin leren studenten direct. Ze ervaren dat ze een bepaalde expertise in hun eigen vakgebied hebben, en de studenten van de andere opleidingen hebben dat ook”, legt Purmer uit.

Studenten fietsend door de wijk
Een inwoner van De Schooten legt uit welk vraagstuk er ligt: “De boerderij als het sociale middelpunt inzetten dat was het eerste idee. Deze plek gebruiken voor koffie pop ups, een buurtlunch en dat soort zaken. Maar dat is allemaal, laten we zeggen, leuk voor ouderen. De jongeren krijgen we bijna niet te pakken. We willen heel graag samenwerken met jongeren, zoals met deze studenten. De wijk De Schooten is in de jaren zeventig gebouwd voor de marine en toen was het beeld dat Defensie vele malen groter moest worden. Het defensieapparaat is in elkaar gestort, maar die wijk is ruim opgezet en die is er blijven staan. Iedereen wilde hier graag wonen. Er is bijna geen leegstand, maar ook is er nauwelijks doorstroming. Mensen die hier zijn komen wonen, die hebben meestal een gezin, kinderen gaan de deur uit, de man komt te overlijden en de vrouw blijft. Er zijn veel alleenstaande vrouwen die een eengezinswoning hebben die eigenlijk voor jongeren bestemd zou moeten zijn. Dat willen we als inwoners van deze wijk graag anders zien. We hopen dan ook dat er door studenten met nieuwe ogen naar onze wijk wordt gekeken. En dat er een mooi advies of een rapportage volgt waarvan wij zeggen: als wijk gaan wij hiermee naar de gemeente. Want de gemeente heeft als doelstelling: ik wil in elke wijk een sociaal aanspreekpunt en dat zijn wij in de wijk. Wij worstelen als wijkplatform al best lang met de vergrijzing van de wijk. Om zo’n groep studenten te zien fietsen door de wijk. Geweldig, echt waar, en iedereen die ik uitleg wat we aan het doen zijn, die kijkt verbaasd op, dat is leuk.”

Beide leren
Huub Purmer: “De Kenniswerkplaats Den Helder levert op dat de stof beter gaat leven, ze voelen zich zekerder worden en dat is mooi om te zien dat studenten zich zo voelen. En het levert ook weer nieuwe vraagstukken op. En als docent leer je ook. Ik denk dat ik als docent wel behoorlijk in de praktijk sta en dat vind ik heel erg leuk. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in de wijk De Schooten geweest. Voor een wijk als deze is het belangrijk dat er, in ieder geval, aandacht is. En we hopen natuurlijk dat de projecten ook hele praktische oplossingen opleveren. Waar we hieraan werken, gaat over ontmoetingsplekken en toegankelijkheid daarvan is deels fysieke toegankelijkheid dus hoe komen bijvoorbeeld oudere mensen of eenzame mensen hier naartoe? En jongeren? De vraag erachter is: hoe kunnen we sociale cohesie in de wijk versterken? En ik vind het heel knap dat studenten dat dan wel gaan vinden.

  • Zie hoe Bo Ruiter, Alkmaarse student Verpleegkunde, het aanpakt in de wijk De Schooten samen met studenten Social Work uit Haarlem. Kijk op Instagram Inholland Alkmaar.
  • Lees er meer over via een nieuwsartikel van NH Nieuws.
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.