Haarlem,
20
december
2022
|
16:06
Europe/Amsterdam

Uitkomsten onderzoek inclusie in sport gedeeld bij symposium Haarlem

Drie jaar onderzoek bij Europese SEDY2-project afgerond

De sportparticipatie onder jongeren met een beperking is lager dan onder hun leeftijdgenoten zonder beperking. Om inclusie en gelijke rechten in sport te bevorderen en deelname in sport te vergroten, was Hogeschool Inholland de afgelopen drie jaar penvoerder van het Erasmus+ project Sport Empowers Disabled Youth 2 (SEDY2). Op 8 december werden de eindresultaten gedeeld met een groter publiek tijdens de slotconferentie bij Inholland Haarlem.

Het SEDY2-project startte in 2020 als vervolg op SEDY1. Het onderzoek werd geleid door het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen en uitgevoerd in nauwe samenwerking met partners uit Portugal, Finland en Litouwen.

“Inclusie is een ongoing proces”, opende Marije Deutekom, College van Bestuur, de bijeenkomst. “En dat betekent dat we er iedere dag met elkaar hard aan moeten werken.” In het ochtenddeel werden de uitkomsten, de best practices en het ontwikkelde educatiemateriaal gedeeld. Er waren bijdragen van Raymon Blondel (President van het Europees Paralympisch Comité) en Peter Downs (oprichter van de Inclusion Club) vanuit Australië. En ter afsluiting van het plenaire gedeelte bespraken internationale vertegenwoordigers en experts uit de sport, politiek en praktijk de toekomstige implicaties van het SEDY2-onderzoek in twee paneldiscussies. Wie meer verdieping wilde, kon in de middag terecht bij een van de drie workshops.

Werkpakketten
“Wil je inclusie en gelijke rechten in sport voor jongeren met een beperking bevorderen, dan is het belangrijk dat je weet wat inclusie voor deze groep betekent”, zegt Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport en Bewegen. “Daarom hebben we focusgroepgesprekken gehouden met kinderen met een beperking, hun ouders en sportprofessionals die met hen werken. Verder hebben we de best practices die bijdragen aan een inclusieve omgeving vanuit de verschillende landen verzameld en uitgewisseld. En tot slot hebben we educatiemateriaal voor sportprofessionals ontwikkeld. Op basis hiervan is de SPIN tool (Sport Participation and INclusion) tot stand gekomen, met daarin allerlei materialen die bijdragen aan inclusie in sport van deze doelgroep.” 

Keuze
Een van de belangrijkste resultaten uit het SEDY2-onderzoek is dat inclusie vooral gaat over het hebben van een keuze, aldus Afke Kerkstra, docent-onderzoeker bij Inholland. “Dat kan variëren van aangepast sporten samen met andere mensen met een beperking, tot volledig in het reguliere circuit meedraaien waarbij niets is aangepast. En alles daartussenin. Het gaat om kunnen kiezen, dingen kunnen uitproberen en het gevoel erbij te horen. Wil je dat iedereen mee kan doen, dan moet je goede sportmogelijkheden voor deze doelgroep creëren, samen met hen op zoek gaan naar wat past en kijken hoe je hen daarbij kunt ondersteunen. Zo neem je drempels weg.”

Niet over maar met ons
In het traject zijn alle stappen bewust samen met de jongeren met een beperking doorlopen. Jasmijn: “We hebben alles aangevlogen vanuit het motto: nothing about us without us. Zo zaten in de twee discussiepanels niet alleen beleidsmedewerkers en sportprofessionals, maar juist ook de jongeren zelf. Kun je je vinden in de uitkomsten? Zie je dat terug in je eigen land? Waar zitten we in het proces en wat is er nog nodig? Ook hebben we samen met jongeren van STERKplaats Haarlem verschillende workshops gegeven. Over hoe je de stem van een kind met een beperking kunt meenemen in het gesprek, met behulp van tekeningen, lego-poppetjes of bijvoorbeeld smileyplaatjes. Op die manier kwamen onderzoek, praktijk en onderwijs zo mooi bij elkaar. Daarnaast vind ik dat we optimaal gebruik hebben gemaakt van elkaars best practices: we hebben alle bestaande kennis uitgewisseld, om van elkaar te kunnen leren.”

PAPAI-studenten
Een zo’n best practice vanuit Finland is het PAPAI-programma, waarbij Sportkunde-studenten binnen het uitstroomprofiel Aangepast Sporten kinderen met een beperking helpen bij het vinden van een passende sportieve hobby. Ook assisteerden zij bij de slotconferentie. “We zijn in Nederland goed op weg naar het inclusief maken en integreren van aangepast sporten”, vindt Sportkunde-student Jay Smit. “Maar er is nog wel wat te winnen in het aanbieden van keuzes en het verzorgen van programma’s op maat.” “Het begeleiden van kinderen met een beperking heeft mij één ding geleerd”, zegt studente Maaike Gerritsen. “Vráág hen wat ze willen! Want negen van de tien keer kunnen ze dat veel beter uitleggen dan wij het voor hen kunnen bedenken.”

Er liggen voorlopig nog geen concrete plannen klaar voor een SEDY3, aldus Jasmijn. “Maar ik verwacht zeker dat we met een aantal van de partners blijven samenwerken.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.