Rotterdam,
17
juni
2019
|
13:31
Europe/Amsterdam

Van ego- naar eco-bewustzijn

De aarde is flink ziek van ons. Dat zien we en voelen we steeds meer. Hoe kunnen we de aarde bewonen, bewerken en gezond houden voor toekomstige generaties? Dr. Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, gaat tijdens zijn rede in op de kracht van sociale innovatie ten behoeve van de samenleving. Wil je zijn lectorale rede op 20 juni bij Inholland Rotterdam bijwonen? Meld je aan!

Tijdens zijn lectorale rede gaat Huntjens ook in op de recente uitspraak van landbouwminister Carola Schouten in het AD dat eten 'te goedkoop' zou zijn waardoor het milieu te zwaar wordt belast, voedsel wordt verspild en boeren te weinig verdienen.

In een reactie geeft Huntjens aan dat een eerlijke prijs voor voedsel alleen mogelijk is door transparantie over waar ons voedsel vandaan komt, hoe dat op ons bord gekomen is en wat de gevolgen daarvan zijn op alle aspecten van duurzaamheid. "Onderzoek laat zien dat voor een gemiddeld gezin de CO2-uitstoot door voedselproductie, -transport, -verwerking en -verpakking ongeveer even groot is als de CO2-uitstoot door wonen, energie- en autogebruik samen." 

Duurzaam, betaalbaar, gezond en leefbaar
Huntjens sluit met zijn rede aan bij de actualiteit. Verduurzaming van ons bestaan is begonnen. We zijn meer en meer bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Om te veranderen en duurzamer te gaan leven. Sociale innovatie speelt daarin een belangrijke rol.

“De duurzaamheidstransitie is in feite onze zoektocht naar een nieuw sociaal contract: een ‘natuurlijk’ sociaal contract,” vertelt Huntjens. “Mensen gaan begrijpen dat zij afhankelijk zijn van elkaar en van het ecosysteem waarin zij leven. Dit is een transitie van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn. De samenleving vraagt steeds meer om een maatschappelijke ordening en omgeving die ecologisch verantwoord, economisch gedragen en sociaal verbonden is. Met andere woorden: duurzaam, betaalbaar, gezond en leefbaar.”

Naar een ‘natuurlijk’ sociaal contract
In een ‘natuurlijk’ sociaal contract worden collectieve problemen niet alleen overgelaten aan de vrije markt en afgeschoven op individuele verantwoordelijkheid, maar worden collectief, structureel en duurzaam opgelost door middel van sociale innovatie.

Dit is een proces van effectieve samenwerking dat leidt tot nieuwe, structurele oplossingen die tegemoetkomen aan een maatschappelijke behoefte, zoals voedselzekerheid en -veiligheid, water, energie, klimaatveiligheid. En die zich focussen op grootstedelijke ontwikkelingen, sociale cohesie en circulaire economie.

Patrick Huntjens, lector Sociale innovaties in het Groene Domein
Ik heb een passie voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat ik daar nu onderzoek naar mag doen dat direct toepasbaar is voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, maakt het heel zichtbaar en tastbaar.
Patrick Huntjens, lector Sociale innovaties in het Groene Domein
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.