Patrick Huntjens
Patrick Huntjens

Patrick Huntjens

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Patrick

Even voorstellen

Dr. Patrick Huntjens is sinds maart 2018 lector Sociale innovaties in het groene domein bij het RIC-AFL. Zijn onderzoek richt zich op sociale innovaties die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie en die:

  1. direct gerelateerd zijn aan klimaat, water, landbouw, voedsel, natuur en ruimte, 
  2. en onderdeel zijn van de huidige transitie naar een duurzame, creatieve en gezonde samenleving.

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op bestaande niches en koplopers, waarbij de potentie bestaat dat Nederland een voorbeeldrol kan vervullen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden binnen de kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame keten, de eiwittransitie, circulaire economie en bio-based economy, strategische omgevingsmanagement, adaptief waterbeheer, klimaatadaptatie en duurzame gebiedsontwikkeling.

Samenwerken

Bedrijven en medewerkers kunnen bij het lectoraat terecht voor praktijkgericht onderzoek, workshops en presentaties over sociale innovaties en transitiemanagement op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel.

Binnen de concrete onderzoekslijn van dit lectoraat wordt gestreefd naar casuïstiekbeschrijving en –analyse van de bovengenoemde transformatieve sociale innovaties door inzet van studenten, docentexperts, lectoren en de faciliteiten van Inholland daar waar dit kan. Doel is om TSIs inzichtelijk en  toegankelijk te maken, alsmede de koppeling te creëren tussen deze TSIs en het onderwijsprogramma, zowel in projectvorm als ook inhoudelijk, door nieuwe kennis en/of inzichten direct toe te passen in de 5 O’s (onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en omgeving).

Wie is Patrick Huntjens?

Expertise

Dr. Patrick Huntjens geeft, naast zijn functie bij Inholland, leiding aan verschillende activiteiten op het vlak van humanitaire hulpverlening, onder de vlag van The Hague Humanitarian Cooperative for Water (HHCW). Deze sociale onderneming heeft hij opgericht, samen met Prof. Dr. Joris Voorhoeve, met het doel om betaalbare en duurzame innovaties op het vlak van water- en voedselvoorziening in crisis- en rampgebieden van idee naar markt te brengen. Huntjes leidt momenteel twee projecten gericht op water- en voedselzekerheid in Palestina en Libanon.

Ervaring

Huntjens heeft een multidisciplinaire achtergrond als bioloog en politicoloog/internationale betrekkingen (cum laude) en is bestuurskundig gepromoveerd (magna cum laude) op governance of climate adaptation in samenwerking met Elinor Ostrom (Nobelprijswinnaar Economie in 2009). Een overzicht van zijn academische publicaties is hier te vinden.

Huntjens heeft 20 jaar werkervaring in meer dan 40 landen in zowel de private als de publieke, non-profit en academische sectoren. Zijn standpunt is dat je niets aan kennis hebt als je het niet effectief communiceert en gebruikt. Onder dit mom zet hij zijn kennis ook in als internationaal teamleider, bemiddelaar, procesmanager en facilitator in participatieve en adaptieve planprocessen. Zo was hij van 2013 tot 2017 Head of Water Diplomacy and Climate Governance bij The Hague Institute for Global Justice, en van 2014 tot 2015 bemiddelaar (Track II) in het waterconflict tussen Israël en Palestina, in opdracht van het Geneva Initiative en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Andere opdrachtgevers waren de Wereldbank, Verenigde Naties, Europese Commissie, verschillende regeringen en maatschappelijke organisaties.

"Ik zet mijn kennis en ervaring in om de nieuwe generatie die de duurzaamheidstransitie moet gaan voltooien, klaar te stomen."

Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het groene domein

Nieuws

Werk samen met Patrick

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115205