09
februari
2023
|
15:35
Europe/Amsterdam

Veerkrachtig floreren: onderwijs en de pedagogische opdracht van een rechtvaardige samenleving

Keynote Mascha De Pedagogische Opdracht

"Onderwijs vervult een rol om kinderen en jongeren een veilige basis te bieden zodat ze kunnen floreren,” zegt Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij Hogeschool Inholland, tijdens het symposium van de Pedagogische Opdracht eind januari bij Inholland Haarlem. “Zo zou er gekeken kunnen worden naar de wijk waarin de scholen staan en de aanwezige leerlingenpopulatie.”

“Dit zou kunnen betekenen,” vervolgt Mascha, “dat op scholen in wijken waar armoede en stressvolle situaties veel voorkomen, de leraren veel weten over het vergroten van de dispositie voor veerkracht bij hun leerlingen. Op scholen in de meer fortuinlijke wijken zou hiernaast een sterke nadruk moeten komen op het leren inrichten van een samenleving die hulpbronnen herkenbaar en bruikbaar voor mensen maakt, juist wanneer zij niet in staat zijn deze zelf op te zoeken.” Tijdens het symposium van de Pedagogische opdracht werd op dit en andere onderwerpen nader ingegaan.  

Symposium van de Pedagogische opdracht
Het symposium van de Pedagogische Opdracht bracht meer dan 150 professionals uit verschillende onderwijstypen bij elkaar. In een snel veranderende samenleving spelen zij een rol in de vorming van leerlingen en studenten. Dit stond tijdens het symposium centraal.  

Leerling wordt doorgegeven tijdens schoolcarrière
Tijdens de Keynote vertelde Mascha: “Onderwijsprofessionals geven leerlingen en studenten aan elkaar door. Een ieder van hen, ongeacht de specifieke levensbeschouwing, wil bijdragen aan het floreren van leerlingen en studenten. Het helpen floreren van mensen is een opdracht van een rechtvaardige samenleving, óók wanneer er sprake is van stressoren en risicofactoren in de levens van deze mensen.”  

Mascha Pedagogische Opdracht 2

De pedagogische opdracht: een veilige basis bieden om te floreren
Instituties in de samenleving hebben de taak te definiëren welke kwaliteit van leven voor mensen wordt beoogd. Dit doen zij door patronen van risico's en verlies voor mensen te kennen en ervoor te zorgen dat mensen deze ten goede kunnen keren. “Wanneer we op deze manier naar een rechtvaardige samenleving kijken, dan is het goed mogelijk om te definiëren wat de pedagogische opdracht van deze samenleving is,” legt Mascha uit. “Deze opdracht houdt in om kinderen en jongeren veiligheid en een basis te bieden waarmee zij kunnen floreren én waarmee zij potentiële stressoren en risicofactoren de baas kunnen. Dit, door te weten wat zij kunnen doen en waar zij naartoe kunnen gaan om tot hulp en oplossingen te komen.” 

Meer onderzoek nodig: hoe kan het onderwijs jongeren beter laten floreren
Het onderwijs kan het floreren van kinderen en jongeren vooruit helpen, en tevens het hoofd bieden aan stressoren en risicofactoren als doel stellen. Juist ook, in relatie tot de kernvakken zoals taal en rekenen. Het lectoraat doet onderzoek naar de vraag wat dit van het onderwijs vraagt en op welke manier schoolteams dit in het primaire proces kunnen realiseren. “Daarnaast vindt vorming plaats op talloze ongeplande momenten. Grip krijgen op deze momenten om vervolgens steeds beter sturing te kunnen geven aan deze momenten biedt ook veel perspectief voor het veerkrachtig helpen floreren van leerlingen en studenten,” vertelt Mascha. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.