Rotterdam,
17
september
2018
|
08:08
Europe/Amsterdam

Vergroot kansengelijkheid in onderwijs

Discussiebijeenkomst bij Inholland Rotterdam tijdens onderwijsweek

In Rotterdam willen gemeente, schoolbesturen en andere betrokkenen zich inzetten om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. Hoe kunnen zij dat het beste doen? Daarover organiseert de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) een bijeenkomst op 1 oktober 2018 van 17.00 tot 20.00 uur bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Deelnemers aan de discussiemiddag zijn onder andere lector Guido Walraven (Dynamiek van de Stad) en Jeroen Onstenk, die onlangs afscheid nam bij Inholland als lector Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs

Onlangs verscheen de Staat van het Onderwijs 2018, waarin de onderwijsinspectie opnieuw aandacht vraagt voor kansenongelijkheid en segregatie. Eén van de uitkomsten is dat scholen ertoe doen. De vraag is wat scholen dan precies kunnen doen om kansengelijkheid te vergroten. 

Tijdens de discussiemiddag hopen we antwoord te krijgen op deze en onderstaande vragen:

  • Hoe is de feitelijke situatie rond kansenongelijkheid in het Rotterdamse primaire onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)?
  • Welke kennis is er over oorzaken van kansenongelijkheid en segregatie?
  • Welke mogelijke handvatten zijn er om kansengelijkheid te vergroten?
  • Welke goede voorbeelden kennen we in Rotterdam en van elders?
  • Wat blijkt te werken, voor wie, in welke situaties en waarom?
  • Hoe komen we tot een effectieve aanpak en wat is daar voor nodig?

De discussiemiddag past bij waar Inholland voor staat. Inholland is een brede hogeschool met oog voor diversiteit. Toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedereen staan hoog in het vaandel.

Nationale Onderwijsweek 
De bijeenkomst is één van de Rotterdamse activiteiten om invulling te geven aan de Nationale Onderwijsweek. Zowel professionals die verbonden zijn aan scholen, schoolbesturen, gemeentes, kennisinstellingen, onderwijs-gerelateerde organisaties als ouders en leerlingen zijn welkom. De ontwikkelaars en organisatoren zijn Guido Walraven (Hogeschool Inholland), Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland), Trudi Hofstede (Gemeente Rotterdam) en Jose Hofman (Stichting BOOR). 

De discussiebijeenkomst is één van de zogeheten KWP Specials, themagerichte bijeenkomsten die aansluiten bij actuele onderwijsontwikkelingen in Rotterdam en algemeen geldend voor de grote steden in Nederland.

Meld je aan!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.