Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Programma opleiding Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional

Wat heeft een kind of een jongere nodig om gezond en veilig op te kunnen groeien? Wat hebben het gezin, de school en de buurt waarin het kind opgroeit, te bieden? Wat is er al, wat kan er anders en wat moet er echt anders? Wanneer is het voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind wenselijk en/of noodzakelijk dat anderen ouders ondersteunen bij de opvoeding of deze (deels) overnemen? Dit zijn de vragen waarmee je jezelf als sociaal werker jeugd (ook wel jeugd- en gezinsprofessional) dagelijks bezighoudt. Je doet dit altijd samen met het kind, de ouders, de school, het netwerk en andere professionals. In deze opleiding Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional ga je dan ook met dergelijke vraagstukken aan de slag.

De opleiding bestaat uit 2 modules:

Opbouw van de opleiding Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Module 1: De praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional (30 EC's)

Module 1: De praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional (30 EC's)

Deze module is een verplicht onderdeel voor alle deelnemers. Dit praktijkgerichte onderdeel is een combinatie van werken en leren. De studiebelasting is 30 EC's.

Je bent minimaal 16 uur werkzaam binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming en doet hier relevante praktijkervaring op. Je gaat aan de slag met een praktijkplan en levert verschillende beroepsproducten op.

Daarnaast komen thema’s als professionaliseren aan bod en volg je verschillende intervisiebijeenkomsten.

Module 2: Verdieping van de jeugd- en gezinsprofessional (15 EC's)

Module 2: Verdieping van de jeugd- en gezinsprofessional (15 EC's)

In deze module verdiep je jezelf in de achtergrond en het werkveld van de jeugd- en gezinsprofessional.

 • Richtlijnen orthopedagogiek
  Je krijgt kennis over de orthopedagogische uitgangspunten in het werken met complexe gezinnen.
 • Jeugdrecht
  Hoe zit het juridische en beleidsmatige jeugdstelsel eruit? Hier zoomen we op in tijdens het vak Jeugdrecht.
 • Samen beslissen
  Leer vanuit het perspectief van een betrokken jeugd- en gezinsprofessional af te stemmen met andere betrokkenen over passende hulp in complexe situaties.
 • Residentiële jeugdhulp
  Leer over inhoudelijke thema’s die samenhangen met het werken op een leefgroep. Denk hierbij o.a. aan handelingsperspectieven, pedagogisch klimaat, macht, veiligheid en seksualiteit.
 • Beroepscodes en dilemma’s
  Tijdens dit vak maak je kennis met de professionele standaarden (beroepscode en richtlijnen) en het tuchtrecht.

Heb jij in de afgelopen 5 jaar de bouwstenen gebruikers sociaal werk én maatschappelijke context sociaal werk behaald? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van module 2. Neem hiervoor contact op met de opleidingsadviseur.

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven