Middenmanagement zorg en welzijn opleiding

Programma Middenmanagement zorg en welzijn

De opleiding Middenmanagement zorg en welzijn bestaat uit 7 modulen. Er zijn in totaal 36 bijeenkomsten.

Rode draad tijdens de opleiding vormt het Management Ontwikkel Plan. Dit plan stel je op voor jouw eigen organisatie. Halverwege de opleiding lever je hiervoor een concept in, je sluit af met een eindplan.

Opbouw van de opleiding Middenmanagement zorg en welzijn

Module 1: Organiseren en management

Module 1: Organiseren en management

De manager geeft richting aan een organisatie, richt de organisatie in en stuurt activiteiten aan. In deze module krijg je inzicht in de verschillende rollen van de manager. Je onderzoekt jouw persoonlijke managementcompetenties en stelt een Management Ontwikkel Plan (MOP) op. Ook krijg je met behulp van een strategisch analysemodel inzicht in hoe jouw organisatie inspeelt op ontwikkelingen en onzekerheden.

Module 2: Creatieve besluitvorming

Module 2: Creatieve besluitvorming

Hoe nodig je medewerkers uit mee te denken over creatieve oplossingen en nieuwe werkwijzen? In deze module leer je hoe je leiding geeft aan creatieve besluitvormingsprocessen. We gaan in op creatief denken in besluitvormingsprocessen, communicatief handelen en het organiseren en leiden van creatieve sessies.

Module 3: Financieel management

Module 3: Financieel management

Als manager heb je managementinformatie nodig om de juiste beslissingen te nemen. In deze module leer je welke stuurinformatie je nodig hebt om als manager verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ook leer je resultaten inzichtelijk te maken, zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied. Je kunt na afloop van de module verantwoording afleggen en financiële cijfers verzamelen, interpreteren en presenteren.

Module 4: Managementvaardigheden (o.a. organisatiepsychologie en resultaatgericht leidinggeven)

Module 4: Managementvaardigheden (o.a. organisatiepsychologie en resultaatgericht leidinggeven)

Ieder team en iedere medewerker moet op een eigen manier worden aangestuurd. In deze module leer je de vaardigheden aan om teams of medewerkers aan te sturen op het eigen ontwikkelingsniveau. We gaan in op situationeel leiderschap, ontwikkelingsniveaus, gedragsindicatoren en verschillende leiderschapsstijlen. Naderhand kun je een gericht begeleidingsplan opstellen voor een medewerker of team

Module 5: Systemisch kijken in teams

Module 5: Systemisch kijken in teams

Het Systeemspel: een actieve methode voor leiders en adviseurs waarin wij je laten zien hoe leerzaam het is om de samenwerking binnen een team eens door een andere bril te kijken. Een mooie manier om te leren, analyseren en adviseren!

Andere bril, nieuw perspectief
Kijken door de systemische bril naar samenwerking geeft een ander perspectief. Het laat je kijken ‘tussen’ mensen in plaats van ‘in’ mensen. Je leert taal te geven aan ‘gedoe’ en patronen te herkennen in je team. Hiermee leer je hoe je met kleine interventies weer beweging kunt krijgen daar waar de samenwerking vastloopt of dreigt vast te lopen.

Daarnaast leer je kijken vanuit een meervoudig perspectief. Je gaat niet op zoek naar ‘de schuldige’ van het gedoe, maar je leert kijken naar het grotere geheel en hoe gedrag logisch is in de context. Door op zoek te gaan naar deze logica ontstaat er meer begrip voor elkaar en ruimte voor nieuwe onverwachte oplossingen.

Module 6: HRM

Module 6: HRM

In deze module gaan we dieper in op de theorie van human resource management. Je raakt bekend met termen als competentiemanagement, mobiliteit en secondaire arbeidsvoorwaarden. Welke instrumenten en interventies kun je inzetten als manager? Na afloop van deze module kun jij personeelsproblemen analyseren en oplossen, personeelsbeleid maken en HRM-gesprekken voeren met medewerkers.

Module 7: Intervisiestructuur

Module 7: Intervisiestructuur

Bij intervisie ondersteun je elkaar bij het versterken van de eigen managementcompetenties. Samen onderzoek je op systematische wijze situaties uit de praktijk en bespreek je handelingsalternatieven. Je leert reflecteren op het eigen gedrag en oefent in feedback geven. Doel is dat je meer managementkwaliteiten ontwikkelt.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven