Middenmanagement zorg en welzijn opleiding

Resultaat opleiding Middenmanagement zorg en welzijn

Na afronding van de opleiding Middenmanagement zorg en welzijn kun jij:

 • jouw visie op leidinggeven uitdragen
 • ontwikkelingen in de omgeving en de vraag van afnemers signaleren en interpreteren
 • beleidsnotities opstellen voor de korte en middellange termijn
 • van de organisatiedoelstelling afgeleide doelen voor de eigen afdeling of vestiging benoemen en deze uitwerken naar subdoelstellingen
 • op systematische wijze komen tot weloverwogen besluitvorming met draagvlak bij relevante betrokkenen
 • de belangrijkste bedrijfsprocessen, in onderlinge samenhang, beschrijven en adequate normen en prestatie-indicatoren opstellen
 • aan jaar-/project- en activiteitenplannen gekoppelde kostencalculaties maken
 • zorgdragen voor interne budgettering en financiële verantwoording
 • vanuit kennis van de belangrijkste begrippen van HRM, verbeteringen initiëren en personeelsproblemen in de eigen werkeenheid oplossen
 • kerncompetenties voor verschillende functies benoemen en op basis hiervan beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren
 • jouw handelingsrepertoire en de effectiviteit van jouw handelen in vergaderingen, onderhandelingen, conflicten en diverse gespreksvormen, vergroten
 • een plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor het vergroten van jouw leidinggevende competenties en persoonlijke effectiviteit
 • beoordelen of en hoe jouw team in staat is tot zelfsturing en randvoorwaarden benoemen en organiseren

Als je de modulen en bijbehorende opdrachten goed hebt afgerond, ontvang je het diploma Middenmanagement zorg en welzijn op hbo-niveau van Inholland Academy. Dit diploma vormt, eventueel samen met een intakegesprek, een belangrijke toelatingseis voor de post-hbo opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven