Middle management

Programma Middle management

Tijdens de opleiding Middle management leer je om op verschillende manieren tegen problemen aan te kijken en tot oplossingen te komen. Er wordt veel aandacht besteed aan het bespreken van urgente of relevante problemen uit de praktijk en het ontwikkelen van vaardigheden die jij nodig hebt om een succesvolle en flexibele middle manager te zijn. De stof die je behandelt tijdens de opleiding Middle management wordt vertaald naar jouw praktijksituatie zodat je de inzichten direct kunt toepassen in je eigen werk. 

De samenstelling van het programma is opgezet in samenwerking met middle managers, werkgevers, deskundigen en oud-deelnemers van de opleiding. Hierdoor is de inhoud up-to-date en sluit het programma aan op de actuele situatie en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, verandermanagement, stakeholdermanagement, Agile en Lean werken worden behandeld tijdens verschillende modules. De opleiding wordt afgerond met een integrale opdracht waarin alle opgedane kennis en ervaring wordt getoetst. Tijdens de opleiding Middle management ga je aan de slag met zes modules.

Opbouw van de opleiding Middle management

Module 1: Persoonlijk leiderschap

Module 1: Persoonlijk leiderschap

Tijdens de module Persoonlijk leiderschap word je uitgedaagd en ondersteund om jouw persoonlijke capaciteiten verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Je leert vanuit je persoonlijke stijl effectief sturing te geven aan jezelf en jouw team. Dit doe je door persoonlijke leerdoelen vast te stellen. Tegelijkertijd kijk je naar de dynamiek in jouw team en leer je in te schatten welke aanpak je het beste kunt gebruiken bij het aansturen van jouw team. 

 • Je krijgt goed inzicht in jezelf als basis voor jouw leidinggevende taken
 • Je leert te reflecteren op jezelf en op jouw omgeving
 • Je leert hoe leiderschap zich verhoudt tot onderwerpen als Finance, Marketing, IT en HR en je doet vaardigheden op die hierbij nodig zijn
 • Je krijgt inzicht in je persoonlijke communicatiestijl, conflicthantering- en beïnvloedingstijl en je leert diverse stijlen toe te passen
 • Je leert jouw team te coachen, te begeleiden en feedback te geven
 • Je leert timemanagement toe te passen, grenzen aan te geven, te delegeren en belangentegenstelling te hanteren
 • Je leert om te gaan met verandering en wendbaar te zijn (Agile)
 • Je krijgt inzicht in teamleren, samenwerken en zelfsturende teams
 • Je ontwikkelt je presentatievaardigheden

Module 2: Organisatie & Management

Module 2: Organisatie & Management

Deze module leert je alles over het management en verschillende organisaties. Met de kennis die je in deze module opdoet kun je jouw positie als middle manager verstevigen. Na afloop van deze module heb je inzicht in:

 • De belangrijkste organisatie- en managementtheorieën
 • Strategische planning en het ondernemingsplan
 • Verschillende managementniveaus: strategisch-, tactisch- en operationeel management
 • Besluitvormingsprocessen
 • Taakverdeling en functievorming
 • Organisatieprocessen en procesbeheersing
 • De omgeving en belanghebbenden
 • Hoe je een organisatiestructuur en –cultuur kunt beschrijven, analyseren en doorgronden
 • Hoe je doelstellingen vertaalt naar een operationeel afdelingsplan 

Kortom: Je begrijpt de situatie van je eigen organisatie, je bent in staat om betere beslissingen nemen op tactisch niveau en je kunt het beleid vertalen naar een operationeel plan.

Module 3: Financieel Management

Module 3: Financieel Management

Gaat het financieel goed met mijn organisatie of afdeling? Hoe bereken ik de kosten en hoe kan ik deze doorbelasten? Hoe manage ik budgetoverschrijdingen? Dit zijn allemaal vraagstukken die aan bod komen tijdens deze module. Je krijgt de basiskennis van financieel management onder de knie en leert over: 

 • De betekenis van financiële ratio’s en de beoordeling van de financiële structuur
 • De jaarrekening, balans, kasstromen en begroting
 • Kosten en kostenberekening
 • Doorberekenen van kosten
 • Budgettering, kostenbewaking en managen van overschrijdingen

Module 4: Human Resource Management

Module 4: Human Resource Management

Tijdens deze module wordt besproken wat het doel en de plaats van human resource management binnen de organisatie is. Je leert vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van:

 • Strategische personeelsplanning; welke ontwikkelingen zijn er en wat betekent het voor onze bezetting?
 • Werving, selectie, aannemen, inwerken, opleiden en loopbaanbegeleiding
 • Motivatie- en verzuimgesprekken
 • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Workforce management: wat heb ik nodig, wie zet ik in, wanneer, hoe? 

Na afloop ben je in staat om een goede personeelsplanning en bewuste keuzes te maken. Ook weet je jouw medewerkers optimaal inzetbaar te houden.  

Module 5: Marketing Management

Module 5: Marketing Management

Tijdens de module Marketing Management leer je hoe een marketing strategie is opgebouwd. Je leert:

 • Wat marketing inhoudt
 • Hoe belangrijk marketing is voor een organisatie
 • Hoe je een marktanalyse uitvoert bij beleidsvorming
 • Hoe je een marketingpaper schrijft voor je organisatie 

Na afloop van deze module weet je hoe je een gesprekspartner op managementniveau kunt zijn voor jouw organisatie op het gebied van marktanalyse en marketingactiviteiten.

Module 6: Informatie Management

Module 6: Informatie Management

Deze module geeft jou inzicht in de informatiebehoefte en informatievoorziening binnen bedrijven. Daarnaast wordt ook gekeken naar jouw behoefte vanuit de rol als middle manager. Tijdens deze module werk je aan je eigen IT-skills. Je leert wat je nodig hebt op het gebied van IT en hoe je de voorzieningen regelt in de organisatie. Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Nieuwe IT-ontwikkelingen en de eisen die aan IT- systemen gesteld worden
 • Bedrijfsprocessen in kaart brengen
 • Bepalen van informatiebehoeften
 • Informatievoorzieningen: welke voorzieningen zijn er, wat is je behoefte, geeft het ondersteuning, hoe regel je het?
 • Het ontwikkelen van (IT-)skills

Resultaat opleiding Middle management

Benieuwd naar wat de opleiding Middle management jou oplevert?
Lees verder onder Resultaat

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Floortje Dopmeijer

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Floortje Dopmeijer
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Floortje
T: 06 2111 5369 | 088 466 30 30
E: floortje.dopmeijer@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven