Post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

Programma post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

De avondopleiding post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn bereidt jou voor op een succesvolle weg als manager of leidinggevende in de sector zorg en welzijn. Blijf niet achter, maar leer:

 • vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen organisatie kijken
 • bedrijfskundige kennis inzetten op strategisch niveau
 • de vaardigheden om van een organisatie een succes te maken

Je volgt vijf modules: Strategisch management & Verandermanagement, Marketing Management, Financieel Management, Human Resource Management en een tweedaagse module Persoonlijk Leiderschap. Theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk en er is veel tijd gepland voor skills zoals communicatie, creativiteit en visie. Erg belangrijk om waarde toe te voegen aan jouw organisatie. Post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn duurt in totaal 9 maanden, waarbij je wekelijks één avondcollege volgt. De opleiding is klaar als je alle modules hebt gehaald en de eindopdracht – een strategisch business plan – succesvol hebt afgerond.

Opbouw van post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement (9 bijeenkomsten)

Wat zijn de huidige missie, visie en strategie van je zorg- en welzijnsorganisatie? En hoe kan dit anders of beter? Deze vragen vormen de basis van de post-hbo opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn, waardecreatie voor de organisatie. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • het proces van strategievorming in de organisatie
 • brand positioning en het business model
 • disruptieve strategieën, nieuwe business modellen
 • veranderstrategieën en interventies
 • leiderschap, cultuur en structuur
 • effectieve executie van organisatiestrategie
 • evaluatie en continueren, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch proces

Deze praktische module volg je in 8 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en een  strategische analyse van je eigen organisatie. Het ‘Canvas’ uit het boek ‘Business Model Generation’ vormt de rode draad binnen de module.

Module 2: Marketing Management

Module 2: Marketing Management (7 bijeenkomsten)

Onderscheidend zijn. Dat is waar marketing om draait. In deze module onderzoek je de waardepropositie van jouw organisatie en het formuleren van de marketingstrategie. Met de volgende onderwerpen die aan bod komen, geef je antwoord op een prangende vraag: voeg je écht waarde toe voor jouw klanten (lees: patiënten of cliënten)?

 • customer journey en klantervaring, behoeftes en gedrag
 • marketingstrategieën om gewenste positionering te realiseren
 • waardepropositie: doelgroep, channel, customer relationship(s)
 • disruptieve marktbewerking: online versus offline marketing
 • van strategische analyse naar effectieve (online) marketingstrategie op 1 A4: OGSM
 • implementatie van de marketingstrategie; impact op de klant, en de eigen organisatie
 • marketingrendement; ROI en business balance scorecard/marketing KPI’s

Deze praktische module volg je in 7 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en een compacte presentatie van het strategisch marketingplan voor jouw organisatie. 

Module 3: Financieel Management

Module 3: Financieel Management (6 bijeenkomsten)

Om een zorg- en welzijnsorganisatie succesvol te sturen is financiële kennis onontbeerlijk. In deze module leer je financiële informatie lezen én begrijpen. Dat komt de bedrijfsvoering en jouw functioneren als manager ten goede. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • het ondernemingsmodel. Hoe kijken we naar financiën in samenhang met strategie, planning & besluitvorming, beheersing en verantwoording
 • het jaardocument en de jaarrekening
 • investeringsbeslissingen
 • van investeringsbeslissingen naar exploitatiebeslissingen en kostencalculaties
 • beheersing door sturing op budgetten
 • interne verantwoording door de business balanced scorecard

Je leert de financiële situatie van je organisatie kennen en kunt na afloop ook verbeteradviezen uitbrengen. Deze module bestaat uit 7 bijeenkomsten en wordt afgesloten met het opstellen van een financiële business case en een theoretische toets. 

Module 4: Human Resource Management

Module 4: Human Resource Management (6 bijeenkomsten)

Mensen zijn het goud van een organisatie. Hoe zorg je dat personeel en organisatie elkaar versterken? Hoe vertaal je ontwikkelingen en trends naar de werkvloer? Zijn de medewerkers in staat veranderingen het hoofd te bieden? Met de onderwerpen uit deze module ben je in staat om het strategische beleid van een zorg- en welzijnsorganisatie effectief te beïnvloeden: 

 • oriëntatie op strategisch HRM: impact van organisatieverandering op medewerkers, gedrag en employee experience
 • duurzaam concurrentievoordeel door HR: realisatie van gewenste business strategie met behoud van medewerker tevredenheid en productiviteit
 • vertaling van de waardepropositie naar HR: talent, competentie, performance, diversiteit en gezondheid; introductie van de EVP, Employee Value Proposition
 • van strategische analyse naar effectieve HR strategie: formuleren, vormgeven en implementateren van HR beleid.
 • Bewaken van voortgang bij organisatieveranderingen: meten en rapporteren (ROI en business balance scorecard/HR KPI's)

De praktische module Human Resource Management bestaat uit 6 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets. De praktijkopdracht is een toegepast HR-beleidsplan van je organisatie. 

Module 5: Persoonlijk leiderschap

Module 5: Persoonlijk leiderschap (2 dagen)

In twee bijeenkomsten van een volledige dag staat je ontwikkelingspotentieel centraal. Door kennis te maken met je persoonlijke drijfveren en motieven en de impact die je hebt op anderen dan wel kunt creëren voor jezelf, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De eerste dag vindt plaats aan het begin van de opleiding, de tweede dag halverwege.

In deze module wordt gebruik gemaakt van het Insights Discovery kleurenmodel. Je krijgt inzicht in de eigen sterke punten en ontwikkelpunten, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Je leert voorkeursstijlen voor leiderschap herkennen en waardeert de bijdragen van de verschillende werkstijlen (kleuren). Door je eigen stijl af te stemmen op die van een ander kom je tot effectievere communicatie en betere prestaties.
Aan de hand van persoonlijke context, ontwikkeling, reflectie, ambitie en leiderschapsstijl (inzichten uit het Insights Discovery Model) formuleer je je persoonlijke ontwikkelstrategie.

Eindopdracht

Eindopdracht

De eindopdracht van je opleiding is een onderzoeksverslag dat gericht is op het oplossen van een probleem binnen jouw organisatie. Hierin komen kennis en vaardigheden vanuit alle modules samen. Het doel van deze eindopdracht is het in gang zetten van een relevante strategische verandering. Je motiveert de noodzaak van deze verandering, verklaart de consequenties op de overige organisatieonderdelen en schrijft aanbevelingen. Je gaat een bijdrage leveren aan de continuïteit en het succes voor de lange termijn.

Vanzelfsprekend bieden we je hierbij ondersteuning. Zo zijn er tussentijdse Q&A-sessies om vragen te stellen aan de Eindopdracht-docent. Ook is er mogelijkheid om halverwege de opleiding jouw Plan van Aanpak samen met de docent door te spreken: dit is de rode draad voor jouw Eindopdracht.

Coaching

Coaching

Het volgen van een opleiding naast je baan kan best intensief zijn. Of misschien zijn er wel andere factoren die ervoor zorgen dat je behoefte hebt aan extra begeleiding. Daarbij kunnen wij jou helpen! 

Op ieder moment in jouw opleiding kun je een 5-strippenkaart aanvragen voor coaching. Docent Linda de Wilt zal daarbij 5x een uur één-op-één coaching verzorgen (individuele coaching). Hierbij staan jouw persoonlijke coachvragen centraal. En uiteraard alles in vertrouwen. 

Wil je gebruik maken van deze 5-strippenkaart Neem dan aan het begin van je opleiding contact op met de verantwoordelijke opleidingsadviseur.

Let op: er zijn wel kosten verbonden aan deze 5-strippenkaart, nl. een totaalbedrag van € 650. 

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven