Big Data Business Analist

Programma post-hbo Big Data Business Analist

Opbouw van de opleiding Big Data Business Analist

Module 1: Big Data Essentials

Module 1: Big Data Essentials

Deze module biedt jou de essentiële basiskennis over Big Data met als belangrijke kern: durf eraan te beginnen, blijf je boerenverstand gebruiken en laat je niet van alles aanpraten. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • Wat is Big Data? Wat kan ik ermee en welke mogelijkheden zijn er?
 • Wat is het verschil tussen data en informatie? Wat is validiteit en nauwkeurigheid?
 • Waarom is internet zo belangrijk voor Big Data?
 • Hoe neem je beslissingen? Welke analysetechnieken zijn er?
 • Wat zijn metadata? Welke standaarden zijn er en hoe werken ze?
 • Opslag van data, wat is NoSQL? Waarom zijn de ontwikkelingen zo snel gegaan?
 • Wat is de relatie van Big Data met business intelligence, data warehousing, BPM en changemanagement? 

De module wordt aangevuld met relevante special topics. Je sluit de module af met een praktijkopdracht gericht op jouw eigen organisatie.

Wat je geleerd hebt van de module Big Data Essentials:

 • je hebt basiskennis van de belangrijkste begrippen van Big Data
 • je hebt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Big Data
 • je kunt de basiskennis over Big Data toepassen op praktijksituaties
 • je bent in staat om de voor- en nadelen van Big Data-onderwerpen te herkennen, af te wegen en te beargumenteren
 • je bent in staat om een onderbouwd praktisch advies over Big Data te geven of oplossingen aan te dragen

Module 2: Big Data Analyse

Module 2: Big Data Analyse

Deze module richt zich op statistische dataverwerking als basis voor de analyse. De datasets voor de casussen die worden gebruikt in deze module worden op de eerste dag beschikbaar gesteld. Je krijgt inzicht in diverse concepten van dataverwerking en doet zelf vaardigheid op met het statistische dataverwerkingsprogramma ‘R’. Na afloop van deze module weet je:

 • te werken met ‘R’
 • een voorspelmodel te maken met verschillende modelleringstechnieken
 • de basis van diverse validatiemethoden.
 • validatiemethoden toe te passen op een zelf ontwikkeld voorspelmodel

Module 3: Databases en Datawarehouses

Module 3: Databases en Datawarehouses

 Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Hoe werken databases?
 • Database architecturen
 • Ontwerpen van databases
 • De omgeving van het datawarehouse 

Na afronding van de module Databases en Datawarehouses:

 • heb je algemene kennis opgedaan over databases, SQL en nieuwe databasetechnologie. Wat zijn de alternatieven voor SQL: Hadoop en NoSQL
 • ben je in staat om te bepalen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende datawarehouse architecturen
 • heb je kennis opgedaan van de ontwerptechnieken en concepten die gebruikt worden bij het ontwerpen van datawarehouses
 • heb je kennis opgedaan over aspecten van datawarehousing, waaronder datakwaliteit, datacleansing, de rol van master-data, data governance/compliancy en datastrategie

Module 4: Datavisualisatie

Module 4: Datavisualisatie

In deze module ligt de nadruk op het presenteren van de informatie. Hoe kunnen de resultaten uit de analyse helder worden gepresenteerd en gecommuniceerd? Hoe visualiseer je data zodat diverse doelgroepen begrijpen wat het doel is van de gepresenteerde informatie en beslissingen? Dit leer je allemaal in de module datavisualisatie. Na afloop van deze module: 

 • heb je inzicht in de mogelijkheden van datavisualisatie
 • ben je in staat de voordelen en nadelen te benoemen
 • heb je praktische ervaring opgedaan met diverse mogelijkheden van datavisualisatie
 • weet je binnen jouw eigen organisatie een juiste afweging te maken voor een geschikte vorm van datavisualisatie

Module 5: Privacy, Ethiek en Big Data

Module 5: Privacy, Ethiek en Big Data

Niet alle bevindingen uit je Big Data mogen zomaar naar buiten gebracht worden in verband met wetgeving, bedrijfsgevoeligheden privacy en/of ethische afwegingen. In module 5 leer je alles over data-analyse en het genereren en presenteren van informatie naar de buitenwereld toe. Welke factoren zijn relevant om af te wegen en wanneer? Je leert in deze module afwegingen te maken vanuit drie perspectieven, namelijk vanuit een bedrijf, de maatschappij en het individu.  

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod: 

 • Wet- en regelgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Welke regels gelden er, aan welke voorwaarden moet je voldoen en geldt dat ook voor vestigingen in het buitenland
 • Ethiek en Big Data: Welke data verzamel je? In hoeverre communiceer je dit vooraf met je klant? Moet je communiceren waar je de informatie voor gebruikt? Tot waar ga je met informatie verzamelen en het beïnvloeden van je klant (denk bijvoorbeeld aan reclame op maat, wifi-tracking)?
 • Impact en risico’s van een keuze: Met behulp van een praktijksituatie wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de impact van Big Data en de mogelijke risico’s en voordelen van informatie delen. We bekijken de situatie vanuit meerdere perspectieven

Aan het einde van deze module ben je in staat om een goede inschatting te maken of informatie openbaar gemaakt kan worden of niet. Je hebt kennis opgedaan van wet- en regelgeving en kent de risico’s en voordelen van informatie delen. Je kent de verschillende belangen en perspectieven die meewegen en kunt je eigen afweging maken in de eigen bedrijfscontext. Je weet wat wel en niet mag, wat de ontwikkelingen op dit gebied zijn en wat de internationale regels zijn.

Module 6: Change Management en Big Data

Module 6: Change Management en Big Data

In de laatste module wordt vooral aandacht besteed aan gedragsaspecten en gedragsbeïnvloeding. Hoe maak je Big Data structureel onderdeel van de bedrijfsvoering? Hierbij wordt gekeken naar de vaardigheden die binnen een team nodig zijn om met big data ook daadwerkelijk business impact te realiseren. In deze module ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: 

 • Big Data als structureel onderdeel van de bedrijfsvoering: welke verandering in structuur is nodig? Hoe oefen je invloed uit? Welke acties zijn nodig? Hoe zorg ik voor financiële onderbouwing?
 • Vaardigheden: welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Hoe herken je dit bij mensen buiten of in jouw team?
 • Team: hoe bouw ik aan een optimaal team waarmee ik succes genereer? Welke typen zijn er? Welke typen heb je nodig? Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen, hoe vullen ze elkaar aan? Wat vraagt het van je?
 • Vernieuwing: hoe ga je om met weerstand?
 • Bedrijfscultuur: wat is de rol van de bedrijfscultuur? Hoe ga je hiermee om? 

Aan het einde van deze module ben je in staat om te zeggen wat er nodig is binnen jouw eigen organisatie om Big Data structureel onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. Je hebt kennis van de vaardigheden en competenties die in een team nodig zijn om Big Data-projecten tot een succes te maken.  

Resultaat opleiding Big Data Business Analist

Benieuwd naar wat de opleiding Big Data Business Analist jou oplevert?
Lees verder onder Resultaat

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven