Cybersecurity en informatiebeveiliging opleiding

Wat is cybersecurity?

Cybersecurity is het beschermen van computersystemen, netwerken en digitale informatie tegen ongeoorloofde toegang, aanvallen, schade of diefstal. Het omvat een breed scala aan maatregelen en technologieën die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van digitale activa te waarborgen.

Hoe werkt cybersecurity?

Belangrijke elementen van cybersecurity zijn onder andere:

 1. Vertrouwelijkheid: het beschermen van gevoelige informatie en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang. Dit omvat versleuteling, toegangscontroles en andere mechanismen om gegevens veilig te houden.
 2. Integriteit: zorgen dat gegevens nauwkeurig blijven en onveranderd. Dit wordt bereikt door technieken zoals checksums, digitale handtekeningen en gegevensvalidatie om ongeautoriseerde wijzigingen te detecteren en voorkomen.
 3. Beschikbaarheid: ervoor zorgen dat informatie en systemen toegankelijk en bruikbaar zijn wanneer dat nodig is. Dit omvat maatregelen om verstoringen veroorzaakt door cyberaanvallen, natuurrampen of andere incidenten te voorkomen en te verminderen.
 4. Authenticatie: het verifiëren van de identiteit van gebruikers, apparaten of systemen om passende toegangsniveaus te verlenen. Gangbare methoden zijn wachtwoorden, multi-factor authenticatie en biometrie.
 5. Autorisatie: het verlenen van toestemming en toegangsrechten aan individuen of systemen op basis van hun geauthenticeerde identiteit. Dit helpt bij het beheersen en beperken van de acties of informatie die gebruikers kunnen benaderen.
 6. Netwerkbeveiliging: het beschermen van de infrastructuur en communicatiekanalen die apparaten en systemen verbinden. Dit omvat firewalls, indringingsdetectie-/preventiesystemen en virtuele privénetwerken (VPNs).
 7. Eindpuntbeveiliging: het beveiligen van individuele apparaten zoals computers, smartphones en tablets. Dit omvat antivirussoftware, eindpuntbeveiligingstools en regelmatige beveiligingsupdates.
 8. Incidentrespons: het ontwikkelen van plannen en procedures om effectief te reageren op cybersecurity-incidenten. Dit omvat het identificeren en verminderen van bedreigingen, het onderzoeken van inbreuken en het herstellen na aanvallen.

Wat doet een cybersecurity specialist?

Als cybersecurity specialist ben je verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van jouw organisatie. Uiteraard verschillen de werkzaamheden per bedrijf of instantie, maar taken waarmee jij je bezighoudt, zijn o.a.:

 • het opstellen, implementeren en bewaken van een informatiebeveiligingsplan 
 • beveiligingskwetsbaarheden in beeld brengen en verhelpen
 • technische validatie en verificatie van beveiligingshulpmiddelen, nieuwe technieken implementeren, configureren en beheren
 • het opstellen van veiligheidsprotocollen voor gebruikers van systemen
 • advies geven over de beveiliging van bestaande en nieuwe informatiesystemen
 • incident response verlenen in het geval van een cyberaanval, datalek, hack of ernstige cyberdreiging

Is er veel vraag naar cybersecurity specialisten?

Ja, er is op dit moment enorm veel vraag naar specialisten op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging. De Nederlandse cybersecuritysector kent een flinke groei van 10% tot 15% per jaar (bron: onderzoeksrapport 'Economische kansen van cybersecurity' uit april 2023). Terwijl het aantal cyberaanvallen jaarlijks toeneemt, is er tegelijkertijd sprake van een flink tekort aan personeel met een cybersecurityprofiel. Zodoende heb je als opgeleide cybersecurity specialist een uitstekend baanperspectief.

Hoe word je cybersecurity specialist?

Een zeer geschikte opleiding om jezelf te ontwikkelen tot cybersecurity specialist is de post-hbo opleiding Cybersecurity en informatiebeveiliging van Inholland Academy. Deze praktijkgerichte cybersecurity opleiding is bedoeld voor iedereen die:

 • de ambitie heeft om aan de slag te gaan in een rol in de cybersecurity en informatiebeveiliging. Denk aan functies als: Information Security Officer, Privacy Officer of Security Operations Analist;
 • in zijn werk te maken heeft met privacy, AVG, informatiebeveiliging, BIO (overheid) of ISO27001 (bedrijfsleven) en hier in korte tijd grip op wil krijgen;
 • zichzelf wil omscholen naar dit kansrijke vakgebied;
 • de weerbaarheid van zijn organisatie op het gebied van informatiebeveiliging wil vergroten (ook erg geschikt voor mkb-ondernemers!)

Om toegelaten te worden tot deze cybersecurity opleiding ben je in bezit van een hbo-diploma of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en praktijkervaring.

Nieuwsgierig? Bekijk hier de post-hbo opleiding Cybersecurity en informatiebeveiliging