Opleiding Casemanager dementie

Programma post-hbo Casemanagement dementie

De opleiding Casemanagement dementie bestaat voor HBO-V opgeleide verpleegkundigen, uit dertien lesdagen, verspreid gepland over een periode van zes maanden (eenmaal per twee weken). Maatschappelijk werkenden zullen nog een aanvullende module medische basiskennis moeten volgen.

De opleiding bestaat uit drie leerlijnen: theorie, praktijkleren en leren van elkaar. Je vindt de praktijkopdrachten, documenten, filmpjes en literatuur voor de bijeenkomsten op Moodle, de digitale leeromgeving van Inholland Academy. Tijdens de opleiding is – naast het Expertisegebied Dementieverpleegkundige (2017) – de actuele Zorgstandaard Dementie het uitgangspunt.

Persoonlijke leerdoelen maken een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Aan het begin van de opleiding vul je een competentiemeter in en maak je een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan). Tijdens de opleiding worden praktijkopdrachten gemaakt en wordt toegewerkt naar de eindtoetsing. Intervisie en leren in de praktijk lopen als een rode draad door de opleiding. Er zijn drie modulen:

Opbouw van de opleiding Casemanagement dementie

Module 1: Professionele rolontwikkeling Casemanager dementie

Module 1: Professionele rolontwikkeling Casemanager dementie

 • De vernieuwde Zorgstandaard dementie
 • Competenties, takenpakket en positionering van de casemanager dementie
 • Vormen van dementie 
 • Overige diagnosen en instrumenten
 • Dementie op jonge leeftijd
 • Co-morbiditeit; psychiatrische stoornissen (depressie, persoonlijkheidsstoornis)
 • Slaapstoornissen
 • Farmacologische en niet-farmacologische behandeling
 • Actuele wet- en regelgeving
 • Financiering vanuit Zvw, Wlz, VPT/MPT en PGB
 • Multiculturele dementiezorg
 • Ethische redeneren
 • Deskundigheidsbevordering (netwerk, zorgnetwerk)

Module 2: Empowerment

Module 2: Empowerment

 • Empowerment vanuit visie positieve gezondheidszorg
 • Adaptatie coping, eigen regie; mogelijkheden en beperkingen
 • Mantelzorgondersteuning; voorkomen van overbelasting, respijtzorg en ontmoetingscentra dementie
 • Preventie en voorlichting; Alzheimercafé, lotgenotencontact
 • Communicatieve vaardigheden bij onbegrepen gedrag

Module 3: Casemanagement

Module 3:  Casemanagement

 • Landelijke beleidsplannen casemanagement dementie
 • Casemanagement; vormen, methodiek en (diagnostische)instrumenten
 • Indiceren en organiseren volgens het Normenkader V&V 
 • Casemanagement; samenwerken, sociale kaart en ketenzorg
 • Crisisinterventie
 • Transmurale zorgbrug
 • Familiezorg en gespreksvoering
 • Advanced care planning, palliatieve en terminale zorg , zorg voor nabestaanden
 • Kwaliteitszorg, innovatie
 • Bewaken eigen en professionele grenzen, reflecteren op de beroepsuitoefening
 • Veiligheidsmanagement

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven