Excellerende wijkverpleging opleiding

Programma post-hbo Excellerende wijkverpleging

De opleiding Excellerende wijkverpleging duurt een jaar en bestaat uit tien lesdagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Excelleren als wijkverpleegkundige anno nu: verpleegkundig leiderschap van de wijkverpleegkundige; hoe doe je dat, hoe geef je invulling aan de CanMED’s-rollen, hoe kunnen de visie en het model van Positieve Gezondheid worden ingezet om persoonsgerichte, juiste zorg op de juiste plek te organiseren?
  • Hoe vertaal je het landelijk beleid naar jouw organisatie en team? Hoe krijgt Passende Zorg vorm met onder andere, het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid, ‘samen beslissen’ en advance care gesprekken. Hoe werken de formele en informele zorg goed samen? Hoe kan zorgtechnologie worden ingezet?
  • Positioneren in de wijk; hoe formuleer je een duidelijke dienstessentie en positioneer je het team duidelijk in het werkgebied?
  • Buurt- en netwerkgericht werken; hoe maak je een wijkanalyse/scan en stel je een helder buurtactieplan op?
  • Indiceren en organiseren van verpleging en verzorging volgens het Normenkader V&V, klinisch redeneren en EBP werken bij hoogcomplexe zorg in de wijk (multi-pathologie, problematiek, multiculturele problematiek)
  • Optimaliseren van (integrale) zorg aan (dementerende) ouderen, terminaal zieken, (overbelaste) mantelzorgers, chronisch zieken (patiënten met diabetes mellitus, hart-en vaataandoeningen, oncologische aandoeningen) of mensen met een andere culturele achtergrond, bemoeizorg, zorg aan moeilijk bereikbare groepen
  • Preventie (vroegsignalering) en (groeps)voorlichting, versterken zelfmanagement/ eigen regie
  • (Keten)samenwerking met de formele en informele netwerken in de wijk
  • Beleidsmatig werken, het Kwaliteitskader Wijkverpleging, de Kennisagenda, de financiële kaders
  • Deskundigheidsbevordering van het zorgteam, zelforganisatie en het coachen van de zorgmedewerkers bijv. bij de inzet van zorgtechnologie

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven