Praktijkverpleegkundige geriatrische- en gehandicaptenzorg

Programma Praktijkverpleegkundige geriatrische- en gehandicaptenzorg

De opleiding Praktijkverpleegkundige geriatrische en gehandicaptenzorg bestaat uit drie modules, verdeeld over 25 lesdagen.

Module 1: De praktijkverpleegkundige als professional

De eerste module De praktijkverpleegkundige als professional is de basis van deze opleiding. Gedurende het gehele traject volg je bijeenkomsten in dit thema. Hierbij kun je denken aan persoonlijk leiderschap en gesprektechnieken. Jouw werkpraktijk staat centraal. Tijdens de bijeenkomsten breng je leervragen en eigen casuïstiek in. Een verplichte stage is onderdeel van deze opleiding.

Module 2: Vakinhoudelijk handelen

Tijdens de eerste helft van de opleiding volg je de module Vakinhoudelijk handelen. Er is aandacht voor methodisch werken, diagnostiek, triage en gezondheidszorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke handicap. Hoe kun je door middel van eHealth en zorgtechnologie de zelfregie van de patiënt vergroten? Op het gebied van praktijkvoering wordt aandacht besteed aan landelijke ontwikkelingen, taakdelegatie, kwaliteitszorg en de juridische kaders. Je gaat aan de slag met (vak)literatuur en resultaten van wetenschappelijk onderzoek en leert beide op de juiste wijze te lezen, te beoordelen en te gebruiken in de praktijk.

Module 3: Maatschappelijk handelen en samenwerken

Tijdens de tweede helft van de opleiding volg je de module Maatschappelijk handelen en samenwerken. In deze module werk je aan het versterken van de patiënt en het patiëntensysteem, leer je complexe zorgvragen te coördineren en komt preventie op verschillende niveaus aan bod.

Opbouw van de opleiding Praktijkverpleegkundige geriatrische- en gehandicaptenzorg

Module 1: De praktijkverpleegkundige als professional

Module 1: De praktijkverpleegkundige als professional

Je gaat aan de slag met onderstaande onderwerpen:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Projectmatig werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering

Module 2: Vakinhoudelijk handelen

Module 2: Vakinhoudelijk handelen

Je gaat aan de slag met onderstaande onderwerpen:

 • Methodisch werken
 • Kwaliteit van leven met passende verpleegkundige zorg
 • Begeleiden en behandelen
 • Toepassing eHealth en zorgtechnologie
 • Ethisch handelen

Module 3: Maatschappelijk handelen en samenwerken

Module 3: Maatschappelijk handelen en samenwerken

Je gaat aan de slag met onderstaande onderwerpen:

 • Versterken van de patiënt en het patiëntensysteem
 • Zorgcoördinatie en casemanagement
 • Preventie op micro-, meso- en macroniveau

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven