Schoolmaatschappelijk werk opleiding

Programma post-hbo opleiding Schoolmaatschappelijk werk 

In de post-hbo opleiding Schoolmaatschappelijk werk richten wij ons op het schoolmaatschappelijk werk in het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs.  De scholing sluit aan bij de ervaring en de competenties waar schoolmaatschappelijk werkers al over beschikken. Bestaande werkwijzen worden ingezet in de specifieke context van jouw school en gericht op het communiceren met kinderen en hun ouders.

Actuele onderwerpen (o.a. cyberpesten en sexting)

Ook zal de opleiding aandacht besteden aan de positie van het schoolmaatschappelijk werk binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat jij jezelf als schoolmaatschappelijk werker stevig positioneert in een werkveld dat onderhevig is aan verandering. Naast tal van andere interessante onderwerpen, zal er ook aandacht worden besteed aan onderwerpen die juist nu spelen in het werkveld. Denk hierbij aan agressie, (cyber)pesten en sexting. Je krijgt als deelnemer volop ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek.

Persoonlijk leerplan

Voor aanvang van de opleiding vindt een beginsituatieverkenning plaats door middel van een persoonlijk leerplan. Dit plan dient als kader voor jouw leerproces gedurende de opleiding. Als deelnemer geef je in dit plan aan wat er nog geleerd moet worden en daar reflecteer je op.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven