Schoolmaatschappelijk werk basisopleiding

Programma post-hbo opleiding Schoolmaatschappelijk werk 

In de post-hbo opleiding Schoolmaatschappelijk werk richten wij ons op het schoolmaatschappelijk werk in het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Met behulp van casussen uit de praktijk onderzoek en leer je wat de rol van schoolmaatschappelijk werker omvat.

We onderscheiden drie taakgebieden voor het schoolmaatschappelijk werk:

  1. Schoolondersteuning
  2. Hulpverlening aan ouders en kinderen
  3. Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg

Deze drie gebieden omvatten taken die aanvullend zijn op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

Persoonlijke competentie-analyse

Vóór de start van de opleiding wordt een beginsituatie-analyse uitgevoerd aan de hand van een persoonlijke competentie-analyse. Deze analyse vormt de leidraad voor jouw leerproces gedurende de opleiding. Als deelnemer beschrijf je in deze analyse de gebieden waarop je nog moet groeien en reflecteer je daarop.

De opleiding Schoolmaatschappelijk werk is als volgt opgebouwd:

Opbouw van de opleiding Schoolmaatschappelijk werk

Bijeenkomst 1: Competenties, kaders, taken en de rol van een schoolmaatschappelijk werker

Bijeenkomst 1: Competenties, kaders, taken en de rol van een schoolmaatschappelijk werker

In deze bijeenkomst leer je wat de rol inhoudt van schoolmaatschappelijk werker en hoe deze rol zich verhoudt tot andere (zorg)professionals. Je leert welke taken en verantwoordelijkheden er onder de rol van schoolmaatschappelijk werker vallen en legt hiermee een stevige basis om de rol uit te kunnen voeren. Naast een scala aan andere boeiende onderwerpen, wordt ook specifieke aandacht besteed aan actuele kwesties die momenteel spelen in het werkveld, zoals agressie, (cyber)pesten en sexting.

Bijeenkomst 2: Meldcode, huiselijk geweld en ontwikkelingspsychologie

Bijeenkomst 2: Meldcode, huiselijk geweld en ontwikkelingspsychologie

In deze bijeenkomst leer je alles over de Meldcode, als stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook leer je meer over de ontwikkelingspsychologie van kind tot oudere.

Bijeenkomst 3: Psychopathologie (weblecture) en teamsamenwerking (online)

Bijeenkomst 3: Psychopathologie (weblecture) en teamsamenwerking (online)

In deze bijeenkomst leer je de oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling van verschillende psychische aandoeningen, daarnaast bestudeer je de impact van deze stoornissen op het individu en zijn of haar omgeving. In het tweede deel van de bijeenkomst leer je over het succes en de valkuilen binnen een teamsamenwerking.

Bijeenkomst 4: Methodieken binnen schoolmaatschappelijk werk (met trainingsacteur)

Bijeenkomst 4: Methodieken binnen schoolmaatschappelijk werk (met trainingsacteur)

Door middel van het model van oplossingsgerichte gespreksvoering leer je om gesprekken met ouders en zorgprofessionals te voeren.

Bijeenkomst 5: Hulpverleningsplan en pitch

Bijeenkomst 5: Hulpverleningsplan en pitch

In de laatste bijeenkomst presenteer je jouw (fictieve) hulpverleningsplan. Daarnaast geef jij een pitch waarin je je presenteert als schoolmaatschappelijk werker.

Eindopdracht

Eindopdracht

Je maakt een (fictief) hulpverleningsplan en bespreekt deze middels peerfeedback.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven