Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD)

Programma post-hbo Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie

De opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie behandelt onderstaande thema's:

Het hoogbegaafde kind, het onderwijsaanbod en het beleid van de school

Je krijgt tijdens de bijeenkomsten inzicht in de theorie rond hoogbegaafdheid en je verricht een aanzet tot het maken van schoolbeleid. We gaan aan de slag met vragen als:

  • Wat wordt verstaan onder hoogbegaafdheid?
  • Welke leerlingen behoren tot deze categorie?
  • Wat kunnen wij deze hoogbegaafde leerlingen bieden?
  • Welke aanpak en didactiek is het meest geschikt?
  • Hoe zorg je voor de differentiatie in de reguliere klas?
  • Wat doe je in de klas en wat zou je eventueel in een plusklas kunnen aanbieden?

Daarnaast staan we stil bij de facetten van het beleidsplan als het fundament van de dagelijkse praktijk. Je leert beleid te maken over hoe de school de kinderen die bovengemiddeld (kunnen) presteren, zal faciliteren. Door planmatig te werken kan een uniforme en protocollaire wijze van handelen worden gewaarborgd in het team. Je leert hoe je je werk in de school kunt ondersteunen met praktijkgericht onderzoek.

Leerkrachtgedrag en de specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie

Als specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie is het van belang je bewust te zijn van je eigen percepties, gedachten en handelen rondom hoogbegaafdheid. Je verbreedt tijdens de opleiding je kennis over de beïnvloedingsmechanismen van de omgeving van het (hoogbegaafde) kind. Je krijgt zicht op de persoonlijkheidskenmerken (op leerling- en leerkrachtniveau) waar je als specialist zicht op moet hebben om interventies succesvol te laten verlopen en je krijgt zicht op de invloeden van de omgeving (medeleerlingen, ouders/het gezin) die een rol spelen in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven