Opleiding Coördinator Taal

Resultaat opleiding Coördinator Taal

Tijdens de opleiding Coördinator Taal ontwikkel je jezelf in de volgende rollen:

 • De coördinator taal als excellente taalleraar
 • De coördinator taal als begeleider en gesprekspartner voor team(leden)
 • De coördinator taal als mede-eigenaar voor taalbeleid

Wat levert de opleiding Coördinator Taal jou op?

Na afloop ben je in staat om als taalcoördinator:

 • bij de leerkrachten een positieve houding ten opzichte van vrij lezen te creëren;
 • leerkrachten suggesties te geven voor activiteiten ten behoeve van het leesplezier;
 • instructiemodellen aan te reiken die kunnen worden ingezet binnen het begrijpend leesonderwijs en (aanvankelijke leesonderwijs);
 • leesmaterialen te selecteren en up-to-date te houden, rekening houdend met de verschillende leesinteresses, -niveaus en –types;
 • schoolbreed leesbevorderende activiteiten te organiseren;
 • de drie stadia van geletterdheid te benoemen;
 • te benoemen welke leergebieden van belang zijn voor een goede leesstart;
 • verschillende leesvormen in te zetten;
 • leerkrachten handreikingen te geven hoe ze begrijpend lezen kunnen integreren in andere vakken;
 • te benoemen op welke wijze het lezen in een meertalige context kan plaatsvinden;
 • het belang van lezen te beschrijven en te vertalen naar het taalbeleid van de school.

Als je de gehele opleiding hebt afgerond, ontvang je het post-hbo diploma Coördinator Taal van Inholland Academy.

Verdiepen als taalspecialist?

Wil je jezelf vooral verdiepen als inhoudelijk taalspecialist? Dan kun je er ook voor kiezen om de module Leiderschap en Innovatie niet te volgen. Je ontvangt dan na afloop van de opleiding het post-hbo diploma voor Taalspecialist.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven