Vakspecialist muziek

laden

Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek: is muziekles geven uw passie?

U draagt muzische vorming in het basisonderwijs een warm hart toe. U ziet hoe kinderen van kunstonderwijs genieten en u merkt hoeveel de kinderen van uw muzieklessen leren. Toch kost het u moeite om steeds met originele, inspirerende schoolmuziek aan te komen en voelt u de behoefte om uw eigen kennis en vaardigheden in het doceren van muziek, te vergroten. Dan is de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek echt iets voor u.

Doelgroep post-hbo Vakspecialist muziek

De opleiding tot muziekleraar/muziekdocent is bestemd voor muzikaal geïnteresseerde leerkrachten in het basisonderwijs met een pabo-diploma en pabo-studenten in de afstudeerfase, met grote affiniteit voor muziek. U kunt noten lezen en bespeelt zelf een instrument op amateurniveau. Uw collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn ook werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Programma/onderdelen

Tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • zingen
 • bewegen
 • muziek vastleggen
 • spelen
 • luisteren
 • muziekeducatie

Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal.

Structuur

De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen)
 • pedagogisch didactische uitwisseling
 • theoretische input

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven.
 • heeft u uw visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt u het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen

Resultaat post-hbo Vakspecialist muziek

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Vakspecialist muziek, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren. Na afronding van de opleiding en indien u in het bezit bent van een hbo-diploma, kunt u vrijstelling krijgen voor het schakelprogramma van de Open Universiteit voor de opleiding MSc in Management.

Start

Haarlem, nader te bepalen

Duur

vijftien bijeenkomsten in één jaar (van 14:00 - 17:00 uur)

Investering  

€ 1.975 (exclusief ca. € 50 literatuur)
NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Studiebelasting

200 uur

Type

opleiding

Niveau

post-hbo

Download brochure

Inschrijven

Opleidingenoverzicht