Vakspecialist muziek

laden

Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek: is muziekles geven uw passie?

U draagt muzische vorming in het basisonderwijs een warm hart toe. U ziet hoe kinderen van kunstonderwijs genieten en u merkt hoeveel de kinderen van uw muzieklessen leren. Toch kost het u moeite om steeds met originele, inspirerende schoolmuziek aan te komen en voelt u de behoefte om uw eigen kennis en vaardigheden in het doceren van muziek, te vergroten. Dan is de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek echt iets voor u.

Doelgroep post-hbo Vakspecialist muziek

De opleiding tot muziekleraar/muziekdocent is bestemd voor muzikaal geïnteresseerde leerkrachten in het basisonderwijs met een pabo-diploma en pabo-studenten in de afstudeerfase, met grote affiniteit voor muziek. U kunt noten lezen en bespeelt zelf een instrument op amateurniveau. Uw collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn ook werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Programma/onderdelen

Tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • zingen
 • bewegen
 • muziek vastleggen
 • spelen
 • luisteren
 • muziekeducatie

Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal.

Structuur

De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen)
 • pedagogisch didactische uitwisseling
 • theoretische input

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven.
 • heeft u uw visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt u het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen

Resultaat post-hbo Vakspecialist muziek

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Vakspecialist muziek, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren. Na afronding van de opleiding en indien u in het bezit bent van een hbo-diploma, kunt u vrijstelling krijgen voor het schakelprogramma van de Open Universiteit voor de opleiding MSc in Management.

Start

Haarlem, woensdag 10 oktober 2018
  Alkmaar, woensdag 10 oktober 2018
  Den Haag, woensdag 10 oktober 2018
  De opleiding wordt in Rotterdam aangeboden door Hogeschool Inholland in samenwerking met o.a. Codarts. Meer informatie

Duur

vijftien bijeenkomsten in één jaar (van 14:30 - 17:30 uur)

Investering  

€ 1.975 (exclusief ca. € 50 literatuur)
NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Studiebelasting

200 uur

Type

opleiding

Niveau

post-hbo

Download brochure

Inschrijven

Opleidingenoverzicht