Opleiding Budgetcoaching

Programma post-hbo Budgetcoaching

Het programma van de opleiding Budgetcoaching is praktisch ingericht. Het programma bestaat uit 14 dagdelen van vier uur. Je gaat zowel tijdens de lessen als thuis aan de slag met de aangereikte theorie. Na elke les krijg je opdrachten mee naar huis, die in de daarop volgende les worden behandeld. Je volgt twee blokken: Budgetcoaching en Schuldhulpverlening in vogelvlucht.

Opbouw van de opleiding Budgetcoaching

Blok 1 Budgetcoaching

Blok 1 Budgetcoaching

Dagdeel 1: Introductie Budgetcoaching
In het eerste dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Doel en doelgroep
 • Vaardigheden
 • Risicogroepen
 • Werkzaamheden en traject
 • Invloed en kans van financiële problemen
 • Samenhang met psychische factoren
 • Invloed van schulden op executieve functies
 • Gezond financieel gedrag
 • Soorten schulden

Dagdeel 2: Het traject
Het tweede dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Werkveld
 • Verschil tussen beroepen
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder NEN 8048-2 (KIWA SHVIII)
 • Overeenkomst opstellen
 • Budgetcoachingsplan opstellen
 • Budgetcoachingsplan uitvoeren
 • Evalueren

Dagdeel 3: Uitvoeren budgetcoachingsplan
Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Administratie inrichten
 • Uitleggen van een budgetplan
 • Financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan
 • Maandbegroting huidige en gewenste situatie
 • Jaarbegroting
 • Inkomsten en uitgaven
 • Verzamelen van gegevens
 • Keuzes in budgetplan bespreekbaar maken

Dagdeel 4: Budgetteren 
In dit dagdeel wordt dieper ingegaan op het onderwerp budgetteren. Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Betalingsachterstanden en schulden
 • Problematisch of niet problematische schulden
 • Aflossingsplan opstellen
 • Beslagvrije voet berekenen
 • Beslagverboden
 • Doorverwijzen

Dagdeel 5: Belastingen
Je behandelt tijdens dit dagdeel de volgende onderwerpen:

 • Actuele regelingen in het belastingstelsel
 • Eigen woning
 • Vermogen

Dagdeel 6: Sociale Zekerheid
Je behandelt de volgende onderwerpen:

 • Kwijtscheldingen
 • Inkomstenbronnen
 • Inkomensondersteunende maatregelen
 • PGB

Dagdeel 7: Professionele houding van de budgetcoach
Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Grondhouding
 • Competenties van een coach
 • Grenzen in het werk
 • Valkuilen
 • Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
 • Coachingstechnieken
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Doelgroepen en bijbehorende manieren van omgang

Dagdeel 8: Professionele communicatie
Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Stijlen van communicatie
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Concreet maken van afspraken dmv wie, wat, waar, wanneer en hoe
 • Vraag- en luistertechnieken
 • Vraaggesprekken
 • Gesprekken leiden
 • Feedback
 • Praktijkcases

Dagdeel 9: Sturen op gedragsverandering
Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Gedragsveranderingsprocessen
 • Technieken voor gedragsverandering
 • Omgaan met bezwaar en weerstand
 • Inspireren en motiveren

Dagdeel 10: NEN 8048 Examenvoorbereiding en afsluiting blok 1
Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • NEN 8048 certificering
 • Examen SHV III
 • Examenvoorbereiding
 • Wet- en regelgeving
 • Afsluiting blok 1

Blok 2 Schuldhulpverlening in vogelvlucht

Blok 2 Schuldhulpverlening in vogelvlucht

Dagdeel 11: Schuldeisers
Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken en onderwerpen:

 • Welke schuldeisers komen we tegen?
 • Hoe ga je met schuldeisers/deurwaarders om?
 • Incassoprocedures
 • Beslagrecht
 • Preferentie

Dagdeel 12: Schuldhulpverlening
Het thema schuldhulpverlening staat centraal tijdens dit dagdeel. Je gaat aan de slag met:

 • Proces Schuldhulpverlening
 • Aanvraag schuldhulpverlening
 • Preferentie in schuldhulpverlening

Dagdeel 13: SHV VTLB
Tijdens dit dagdeel behandel je de volgende onderwerpen:

 • VTLB berekenen
 • Aflossingsvoorstel
 • Recofa richtlijnen

Dagdeel 14: Wettelijke Schuldsaneringsregeling
Je gaat dieper in op de volgende onderwerpen:

 • WSNP
 • Moratorium
 • Dwangakkoord - WSNP
 • Samenwerking WSNP

Toetsing
Tijdens de opleiding maak je diverse opdrachten, thuis en tijdens de lessen. Een aantal hiervan wordt beoordeeld en voorzien van feedback. Dit zijn take-home opdrachten.

Blok 1:

 • Plan van Aanpak Budgetcoaching aan de hand van een casus (wegingsfactor 2)
 • Reflectieverslag (wegingsfactor 1)

Blok 2:

 • Plan van Aanpak Schuldhulpverlening aan de hand van een casus (wegingsfactor 2)

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven