Opleiding Budgetcoaching

Programma post-hbo Budgetcoaching

Het programma van de opleiding Budgetcoaching is praktisch ingericht. Het programma bestaat uit 15 dagdelen van vier uur. Je gaat zowel tijdens de lessen als thuis aan de slag met de aangereikte theorie. Na elke les krijg je opdrachten mee naar huis, die in de daarop volgende les worden behandeld.

De opleiding bestaat uit 4 blokken:

 • Introductie budgetcoaching
 • Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten
 • Gespreksvoering en effectief communiceren
 • Verdieping communicatie voor de budgetcoach

Opbouw van de opleiding Budgetcoaching

Introductie budgetcoaching

Introductie budgetcoaching

Les 1

 • Doel en doelgroep
 • Vaardigheden
 • Risicogroepen
 • Werkzaamheden en traject
 • Invloed en kans van financiële problemen
 • Samenhang met psychische factoren
 • Invloed van schulden op executieve functies
 • Gezond financieel gedrag
 • Soorten schulden

Les 2

 • Werkveld
 • Verschil tussen beroepen
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder NEN 8048-2 (KIWA SHVIII)
 • Overeenkomst opstellen
 • Budgetcoachingsplan opstellen
 • Budgetcoachingsplan uitvoeren
 • Evalueren

Les 3

 • Administratie inrichten
 • Uitleggen van een budgetplan
 • Financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan
 • Maandbegroting huidige en gewenste situatie
 • Jaarbegroting
 • Inkomsten en uitgaven
 • Verzamelen van gegevens
 • Keuzes in budgetplan bespreekbaar maken

Les 4

 • Betalingsachterstanden en schulden
 • Problematisch of niet problematische schulden
 • Aflossingsplan opstellen
 • Beslagverboden
 • Doorverwijzen
 • Procesrecht

Les 5

 • Grondhouding
 • Competenties van een coach
 • Grenzen in het werk
 • Valkuilen
 • Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
 • Coachingstechnieken
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Doelgroepen en bijbehorende manieren van omgang

Les 6

 • Welke schuldeisers komen we tegen?
 • Hoe ga je met schuldeisers/deurwaarders om?
 • Incassoprocedures
 • Beslagrecht
 • Proces en aanvraag schuldhulpverlening
 • Afsluiting blok 1

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Les 1 - Stelsel sociale zekerheid

 • Het stelsel van sociale zekerheid
 • Sociale voorzieningen
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Uitkeringen per instantie: wie doet wat?
 • De kostendelersnorm in de bijstand
 • Persoonsgebonden budget

Les 2 - Stelsel van belastingen

 • Actuele regelingen in het belastingstelsel, eigen woning, vermogen, toeslagen

Les 3 - Stelsel van belastingen

 • Box 1 aangifte

Les 4 - Wettelijke schuldsaneringsregeling

 • Procedure van het verzoek tot toelating
 • Toelatingscriteria
 • Gevolgen voor toelating
 • De Wsnp bewindvoerder en zijn/haar taken
 • Verplichtingen van de schuldenaar
 • Hardheidsclausule
 • Schone lei

Les 5 - VTLB

 • Achtergrond en uitgangspunten VTLB en afloscapaciteit, Beslagvrije voet, Recofa richtlijnen

Les 6 - VTLB

 • VTLB-calculator en oefeningen maken

Gespreksvoering en effectief communiceren

Gespreksvoering en effectief communiceren

Les 1 - Communicatie- en gespreksvaardigheden

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Opbouw van het gesprek
 • Integratie communicatie en inhoud

Les 2 - Motiverende gespreksvoering

 • Verandertaal, bezwaartaal, weerstand, voeren van slechtnieuwsgesprek

Verdieping communicatie voor de budgetcoach

Verdieping communicatie voor de budgetcoach

Les 1

 • Communicatie voor de budgetcoach
 • Gedragsverandering
 • Rollenspellen

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven