Schuldhulpverlening

Programma post-hbo Schuldhulpverlening

De post-hbo opleiding Schuldhulpverlening combineert theorie en praktijk waar het maar kan. Alles wat je leert, kun je direct toepassen. Naast de kennisvakken is er veel aandacht voor het trainen van vaardigheden. Je doet individuele opdrachten, maar werkt ook regelmatig in groepsverband.

Tijdens de post-hbo opleiding Schuldhulpverlening ga je aan de slag met onderstaande onderwerpen.

Opbouw van de opleiding Schuldhulpverlening

Introductie en basiskennis schuldhulpverlening conform NEN-8048-1 - 5 dagdelen

Introductie en basiskennis schuldhulpverlening conform NEN-8048-1 - 5 dagdelen

Tijdens de eerste vijf dagdelen leg je de basis voor de minnelijke schuldhulpverlening. Je leert alles wat je moet weten over dit beroep. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Historie en hoofdlijnen van de schuldhulpverlening
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Overige wetgeving die van belang is binnen de schuldhulpverlening
 • Belangrijke partijen binnen de schuldhulpverlening
 • Oorzaken van het ontstaan van schulden
 • Typering en soorten van schulden
 • Het proces van schuldhulpverlening, van vroegsignalering tot nazorg
 • Gedragscodes NVVK
 • Manieren om schulden op te lossen
 • Wettelijke middelen in de schuldhulpverlening
 • Invorderingsmogelijkheden van schuldeisers
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
 • Soorten schuldeisers, preferentie en voorrang
 • Onderhandelen met schuldeisers

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) - 1 dagdeel

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) - 1 dagdeel

In dit dagdeel wordt de wettelijke schuldsaneringsregeling behandeld. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Procedure van het verzoek tot toelating
 • Toelatingscriteria
 • Gevolgen voor toelating
 • De Wsnp bewindvoerder en zijn/haar taken
 • Verplichtingen van de schuldenaar
 • Hardheidsclausule
 • Schone lei

Stelsel van belastingen – 1 dagdeel

Stelsel van belastingen – 1 dagdeel

Kom in een dagdeel meer te weten over:

 • Rijks- en gemeentelijke belastingen
 • Het boxenstelsel
 • Heffingskortingen

Stelsel sociale zekerheid – 1 dagdeel

Stelsel sociale zekerheid – 1 dagdeel

Tijdens dit dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het stelsel van sociale zekerheid
 • Sociale voorzieningen
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Uitkeringen per instantie: wie doet wat?
 • De kostendelersnorm in de bijstand

Berekenen vrij te laten bedrag (Recofa) – 3 dagdelen

Berekenen vrij te laten bedrag (Recofa) – 3 dagdelen

In drie dagdelen ga je dieper in op de volgende onderwerpen:

 • De uitgangspunten bij de berekening van het vrij te laten bedrag en afloscapaciteit
 • Inkomen/geen inkomen
 • Beslagvrije voet
 • Nominale correcties
 • Het maken en interpreteren van berekeningen
 • Het oefenen met complexere berekeningen
 • Budgetteren van cliënten in relatie tot het vrij te laten bedrag

Communicatie en gespreksvoering – 4 dagdelen

Communicatie en gespreksvoering – 4 dagdelen

Tijdens deze lessen worden in vier dagdelen de volgende onderwerpen behandeld:

 • Communicatie- en gesprekstechnieken
 • Stress-sensitieve begeleiding
 • Motiverende gespreksvoering: verandertaal, bezwaartaal, weerstand
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Slechtnieuwsgesprekken voeren
 • Opbouw van een gesprek
 • Integratie tussen communicatie en inhoudelijke aspecten van de schuldhulpverlening
 • Praktijksimulatie/assessments intake- en vervolggesprekken met reflectie

Bijzonderheden en toetsing

Om te slagen voor de opleiding Schuldhulpverlening is er een 80% aanwezigheidsplicht. Tijdens de opleiding worden de volgende opdrachten getoetst en beoordeeld:

1. Reflectieverslag (wegingsfactor 20%)
2. Integrale eindopdracht; maken van een plan van aanpak aan de hand van een casusbeschrijving (wegingsfactor 80%)
 

Gedragscode NVVK

Binnen deze opleiding zijn de gedragscodes van de NVVK  (de branchevereniging voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren) het uitgangspunt.

Resultaat opleiding Schuldhulpverlening

Benieuwd naar wat de opleiding Schuldhulpverlening jou oplevert?
Lees verder onder Resultaat

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven