Opleiding Schuldhulpverlening

Programma post-hbo Schuldhulpverlening

De post-hbo opleiding Schuldhulpverlening combineert theorie en praktijk waar het maar kan. Alles wat je leert, kun je direct toepassen. Naast de kennisvakken is er veel aandacht voor het trainen van vaardigheden. Je doet individuele opdrachten, maar werkt ook regelmatig in groepsverband.

De opleiding Schuldhulpverlening bestaat uit 4 blokken:

 • Introductie in de schuldhulpverlening
 • Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten
 • Gespreksvoering en effectief communiceren
 • Verdieping communicatie binnen schuldhulpverlening

Opbouw van de opleiding Schuldhulpverlening

Introductie in de schuldhulpverlening

Introductie in de schuldhulpverlening

Les 1

 • Historie en hoofdlijnen van de schuldhulpverlening
 • Belangrijke partijen binnen de schuldhulpverlening
 • Kwetsbare groepen
 • Maatschappelijk achtergronden bij het ontstaan van schulden
 • Oorzaken en typen van schulden

Les 2

 • Het proces van schuldhulpverlening
 • Preventie en vroegsignalering
 • Aanmelding en intake
 • Stabilisatie

Les 3

 • Proces van- en mogelijkheden voor het oplossen van schulden
 • Problematische schulden
 • BKR

Les 4

 • Soorten schuldeisers, preferentie en voorrang
 • Dwangakkoord en voorlopige voorziening
 • Invorderingsmogelijkheden van schuldeisers
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
 • Basisprincipes beslag- en executierecht

Les 5

 • Kosten minnelijk traject versus wettelijk traject
 • Regresrecht, wat is dat en hoe ga je daarmee om?
 • Beperkte gemeenschap van goederen

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Les 1 - VTLB

 • Achtergrond en uitgangspunten VTLB en afloscapaciteit, Beslagvrije voet, Recofa richtlijnen

Les 2 - VTLB

 • VTLB-calculator en oefeningen maken

Les 3 - VTLB: budgetteren

 • Budgetteren VTLB

Les 4 - Stelsel sociale zekerheid

 • Het stelsel van sociale zekerheid
 • Sociale voorzieningen
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Uitkeringen per instantie: wie doet wat?
 • De kostendelersnorm in de bijstand
 • Persoonsgebonden budget

Les 5 - Stelsel van belastingen

 • Actuele regelingen in het belastingstelsel, eigen woning, vermogen, toeslagen

Les 6 - Stelsel van belastingen

 • Box 1 aangifte

Les 7 - Wettelijke schuldsaneringsregeling

 • Procedure van het verzoek tot toelating
 • Toelatingscriteria
 • Gevolgen voor toelating
 • De Wsnp bewindvoerder en zijn/haar taken
 • Verplichtingen van de schuldenaar
 • Hardheidsclausule
 • Schone lei

Gespreksvoering en effectief communiceren

Gespreksvoering en effectief communiceren

Les 1 - Communicatie- en gespreksvaardigheden

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Opbouw van het gesprek
 • Integratie communicatie en inhoud

Les 2 - Motiverende gespreksvoering

 • Verandertaal, bezwaartaal, weerstand, voeren van slechtnieuwsgesprek

Verdieping communicatie binnen schuldhulpverlening

Verdieping communicatie binnen schuldhulpverlening

Les 1

 • Integratie tussen communicatie en de inhoudelijke aspecten van de schuldhulpverlening
 • Praktijksimulatie/assessments eerste gesprek met cliënt

Les 2

 • Praktijksimulatie/assessments vervolggesprek met cliënt

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven