Opleiding Casemanagement

Programma post-hbo Casemanagement

De opleiding Casemanagement bestaat uit 4 modulen, verspreid over 20 lesdagen. Tussendoor vinden 8 intervisiebijeenkomsten plaats.

Opbouw van de opleiding Casemanagement

Module 1: Oriëntatie op casemanagement (2 dagen)

Module 1: Oriëntatie op casemanagement (2 dagen)

Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 2: Methodiek van casemanagement (7 dagen)

Module 2: Methodiek van casemanagement (7 dagen)

 • opstarten van een relatie met de cliënt 
 • cliënt in de instelling en in de thuissituatie
 • assessment van de cliënt en zijn omgeving
 • explorerende gespreksvoering
 • voeren van systeemgesprekken
 • formuleren van hulpbehoeften
 • werken met classificaties
 • doelen stellen en doelvaardigheid bepalen
 • behandelplan opstellen en schrijven
 • werken met netwerk
 • monitoring en evaluatie

Module 3: Samenwerken (4 dagen)

Module 3: Samenwerken (4 dagen)

 • samenwerken: lokale en regionale ontwikkelingen
 • netwerken
 • sociale kaart
 • sociaal netwerk van de cliënt, systeemgericht werken
 • maatschappelijke steunsystemen
 • loyaliteiten
 • ethiek: omgaan met geheimhouding
 • voorlichting geven
 • onderhandelen
 • omgaan met weerstanden
 • feedback geven
 • interculturele hulpverlening
 • crisisinterventie
 • conflicthantering
 • mantelzorg

Module 4: Kwaliteitszorg en innovatie (6 dagen)

Module 4: Kwaliteitszorg en innovatie (6 dagen)

 • kwaliteitszorg
 • innovatietrajecten/zorgvernieuwingsprojecten
 • projectmatig werken
 • schrijven van de eindopdracht
 • presentatievaardigheden

Stage

Stage

Tijdens de opleiding Casemanagement zijn er 2 stagedagen. De bedoeling is dat je deze dagen in een andere organisatie doorbrengt waar ook met casemanagement wordt gewerkt. In overleg met de opleidingsadviseur kun je zelf een organisatie uitkiezen. Vaak wordt 2 dagen van werkplek geruild met een andere deelnemer uit de groep.

Bijzonderheden

De opleiding Casemanagement in Hoofddorp wordt uitgevoerd in samenwerking met docenten en professionals van de FIT-academy van GGZ Noord-Holland-Noord.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven