Opleiding Casemanagement

Resultaat opleiding Casemanagement

Na afronding van de opleiding Casemanagement kun jij:

 • een casemanagementmodel beschrijven en vormgeven
 • jouw eigen competenties afzetten tegen een competentieprofiel van de opleiding en jouw leerwensen
 • een persoonlijk ontwikkelingsprofiel uitwerken
 • jouw visie op casemanagement onderbouwen en de betekenis van deze visie voor jouw kennis en vaardigheden, mensbeeld, attitude en ambitie weergeven
 • de juridische en financiële kaders waarmee een casemanager te maken heeft toelichten en hanteren
 • de methodiek van casemanagement hanteren: de hulpvraag diagnosticeren en een individueel (behandel-)plan voor de cliënt opstellen
 • behandelplannen systematisch toetsen en bijstellen en de hieruit voortvloeiende activiteiten op elkaar afstemmen en bespreken
 • de sociale kaart in de wijk weergeven en benoemen op welke manier jij daarvan gebruik kan maken
 • op de juiste wijze communiceren met de cliënt en de hulpverlener
 • een sociaal netwerk van de cliënt helpen opbouwen met de bijbehorende strategieën
 • onderhandelen met andere disciplines en instanties en compromissen sluiten
 • onderhandelen en bemiddelen met het sociale systeem of verwanten van de cliënt
 • creatief problemen oplossen en slagvaardig optreden bijvoorbeeld in crisissituaties en bij telefonische screening
 • kwaliteitszorg binnen casemanagement omschrijven
 • innovatief denken en handelen binnen de eigen werksetting
 • een voorstel uitwerken voor een zorgvernieuwingsproject of kwaliteitsproject binnen jouw eigen werksetting

Na afronding ontvang je een post-hbo diploma van Inholland Academy. 

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven