Middenmanagement zorg en welzijn

Programma Middenmanagement zorg en welzijn

De opleiding Middenmanagement zorg en welzijn bestaat uit 7 modulen. Er zijn in totaal 36 bijeenkomsten.

Rode draad tijdens de opleiding vormt het Management Ontwikkel Plan. Dit plan stel je op voor jouw eigen organisatie. Halverwege de opleiding lever je hiervoor een concept in, je sluit af met een eindplan.

Opbouw van de opleiding Middenmanagement zorg en welzijn

Module 1: Organiseren en management

Module 1: Organiseren en management

De manager geeft richting aan een organisatie, richt de organisatie in en stuurt activiteiten aan. In deze module krijg je inzicht in de verschillende rollen van de manager. Je onderzoekt jouw persoonlijke managementcompetenties en stelt een Management Ontwikkel Plan (MOP) op. Ook krijg je met behulp van een strategisch analysemodel inzicht in hoe jouw organisatie inspeelt op ontwikkelingen en onzekerheden.

Module 2: Creatieve besluitvorming

Module 2: Creatieve besluitvorming

Hoe nodig je medewerkers uit mee te denken over creatieve oplossingen en nieuwe werkwijzen? In deze module leer je hoe je leiding geeft aan creatieve besluitvormingsprocessen. We gaan in op creatief denken in besluitvormingsprocessen, communicatief handelen en het organiseren en leiden van creatieve sessies.

Module 3: Financieel management

Module 3: Financieel management

Als manager heb je managementinformatie nodig om de juiste beslissingen te nemen. In deze module leer je welke stuurinformatie je nodig hebt om als manager verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ook leer je resultaten inzichtelijk te maken, zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied. Je kunt na afloop van de module verantwoording afleggen en financiële cijfers verzamelen, interpreteren en presenteren.

Module 4: Managementvaardigheden (o.a. organisatiepsychologie en resultaatgericht leidinggeven)

Module 4: Managementvaardigheden (o.a. organisatiepsychologie en resultaatgericht leidinggeven)

Ieder team en iedere medewerker moet op een eigen manier worden aangestuurd. In deze module leer je de vaardigheden aan om teams of medewerkers aan te sturen op het eigen ontwikkelingsniveau. We gaan in op situationeel leiderschap, ontwikkelingsniveaus, gedragsindicatoren en verschillende leiderschapsstijlen. Naderhand kun je een gericht begeleidingsplan opstellen voor een medewerker of team

Module 5: Zelfsturende (wijk)teams (los te volgen)

Module 5: Zelfsturende (wijk)teams (los te volgen)

Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie bespreek je met jouw medestudenten werksituaties en reflecteer je op jouw handelen. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Module 6: HRM

Module 6: HRM

In deze module gaan we dieper in op de theorie van human resource management. Je raakt bekend met termen als competentiemanagement, mobiliteit en secondaire arbeidsvoorwaarden. Welke instrumenten en interventies kun je inzetten als manager? Na afloop van deze module kun jij personeelsproblemen analyseren en oplossen, personeelsbeleid maken en HRM-gesprekken voeren met medewerkers.

Module 7: Intervisiestructuur

Module 7: Intervisiestructuur

Bij intervisie ondersteun je elkaar bij het versterken van de eigen managementcompetenties. Samen onderzoek je op systematische wijze situaties uit de praktijk en bespreek je handelingsalternatieven. Je leert reflecteren op het eigen gedrag en oefent in feedback geven. Doel is dat je meer managementkwaliteiten ontwikkelt.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Saskia Dekker
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Saskia
T: 06 2111 5434 | 088 466 30 30
E: saskia.dekker@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven